fredag 26 oktober 2012

Kommunikativt ledarskap

SRVs förbehandlingsanläggning för matavfall fascinerade många av besökarna från utskottet.

Den här veckan har riksdagens Miljö- och jordbruksutskott varit och besökt oss ute på Sofielunds återvinningsanläggning i Gladö kvarn.

Initiativet till besöket kom från utskottet, som nu har att behandla avfallsutredningen som Lars Ekecrantz nyligen överlämnat. Vi fick under besöket tillfälle att visa upp oss från vår allra bästa sida. Det härliga höstvädret gjorde förstås sitt till, men annars var det själva verksamheten på vår toppmoderna anläggning som gjorde studiebesöket till ett så lyckat arrangemang.  Anläggningen och arbetet därute imponerade stort på besökarna. Jag kan återigen konstatera att de viktiga avfallsfrågorna röner stort intresse hos våra allra högsta politiker, något som jag ju skrivit om i tidigare blogginlägg.

I onsdags hade vi Ledarforum. Vi chefer träffas under en heldag två gånger om året och den här gången var temat ”Det kommunikativa ledarskapet”. Vi fick en ordentlig genomgång i ämnet av kommunikationskonsult Annika Thunström, som bjudits in för att lära oss chefer mer om hur vi kan leda, inspirera och påverka. För en chef är den allra viktigaste egenskapen att kunna kommunicera med såväl sina medarbetare som med kunder, omvärlden och inte minst med våra folkvalda politiker.

Den sista timmen ägnade vi åt att spela munspel i chefsgruppen – en så kallad samarbetsövning. Viljan till samarbete var verkligen på topp, men hur det var med förmågan……ja, det kanske någon annan ska avgöra? Vi får väl se när vi väl får möjlighet att göra vår debut.

Trevlig helg önskar jag alla mina läsare!

/Robert

lördag 20 oktober 2012

Återvinning och matavfall – aktuellt samtalsämne i både media och fikarum

För inte så länge sedan befann sig vår verksamhet, ja egentligen hela branschen, längst ner i näringskedjan. Avfall grävdes ner på tippen och täcktes över. Ännu en bit in på 60-talet var det inte ovanligt att skrotbilar fraktades ut till Landsortsdjupet och sänktes. Det har hänt mycket sedan dess!

Återvinningsindustrin växer, både nationellt och internationellt, och har idag en helt annan status. Avfall och återvinning är ett ofta förekommande ämne i media och kafferummen på arbetsplatserna.
För att inte tala om riksdag och regering där intresset för frågorna är mycket stort.

Just i år pratats det mycket om avfall relaterat till vårt slöseri med mat. Det kan knappast ha undgått någon att så gott som varje nyhetstidning eller nyhetsprogram med självaktning belyser ämnet. Alltifrån hur vi slänger fullt dugliga produkterför att vi förlitar oss på datummärkningen mer än våra egna sinnen, till att vi faktiskt köper mer än vi gör av med. Faktum är att nästan en tredjedel av all mat som köps i Sverige slängs och av det är en stor del fortfarande ätligt. Man räknar med att en medelstor familj slänger mat för 8000 kronor per år.

Vi gör förstås en viktig miljöinsats om vi planerar våra inköp, tillreder och använder maten så att det blir så lite matavfall som möjligt. Men hur man än gör så uppstår förstås alltid matavfall i ett hushåll, till exempel fruktskal, kaffesump, äggskal och fiskben och då är det förstås positivt om man kan göra något bra med avfallet. Det var inte länge sedan kompostering sågs som just ett sådant bra sätt att göra något med matavfallet. Det har hänt mycket sedan dess och idag kan matavfall omvandlas till både fordonsbränsle och biogödsel.

Idag, snart ett halvår efter att vi invigde vår förbehandlingsanläggning vid Sofielund, ser vi att hushållens matavfall i allt större omfattning får sällskap av industrins och andra storproducenters matavfall som levereras till oss. Det känns bra att vi kan ta emot både sorterat, förpackat och flytande matavfall i stor skala. Ju mer slurry vi kan producera desto mer biogas blir det. 

Nu är det dags att fira helg och då blir det lite extra god mat. Om det blir några rester kvar av lördagsmiddagen, så slinker de nog ner till lunch på söndag, men avfallet från matlagningen lägger jag förstås i den bruna påsen.

Vi på SRV producerar råvaran till biogas här i Huddinge, men ännu finns det ingen möjlighet att tanka bilen med biogas någonstans på Södertörn. Jag vet att det är många som väntar på det och det är klart att det skulle vara en speciell känsla om man även här på Södertörn kunde tanka sin bil med biogas som man vet att man har bidragit till genom potatisskal och fiskrens som man har sorterat ut i den bruna matavfallspåsen.

Trevlig helg!/Robert Falck


Ps. Inför 2012 erbjöd vi alla villakunder i Huddinge att börja sortera ut sitt matavfall. Många hoppade på tåget och idag sorterar hälften av alla villahushåll i Huddinge ut sitt matavfall. Nu i höst har erbjudandet gått vidare till villakunder i Haninge och Botkyrka och i skrivande stund strömmar anmälningarna in. Ds

fredag 12 oktober 2012

Ditt avfall kan vara guld värt för någon annan

Nu har hösten kommit på riktigt och förutom svamplockning och härliga promenader i höstsolen brukar höstbruk i trädgården, garderobsstädning och vindsröjning stå på ”att-göra-listan” i många hushåll. Dessutom är oktober en riktig flyttmånad då många flyttar in i nya bostäder. Alla de här aktiviteterna brukar leda till att det uppstår en hel del avfall. Tänk då på att det som du ser som avfall kan vara guld värt för någon annan.

Dina kläder, möbler, leksaker och andra prylar kanske kan återanvändas av någon annan. Återanvändning är det andra steget i EU:s så kallade avfallstrappa. Avfallstrappan finns med som en grund i allt det vi gör på SRV. Det högsta steget i trappan visar vad som är högsta prioritet ur miljösynpunkt, nämligen minimera. Det handlar om att tänka efter och minska sopmängderna. Nästa steg i avfallstrappan är alltså återanvända och att följa det steget ger stora kliv i riktning mot ett hållbart samhälle.

Att återanvända betyder att saker, istället för att kastas, samlas in, säljs och används en andra gång. Det kan ske genom till exempel second hand-butiker eller sajter på nätet där man kan köpa och sälja begagnat. Det kan också handla om att hitta nya användningsområden för saker. Det finns oändliga möjligheter till återanvändning av sådant som i annat fall kanske skulle ha hamnat i ett grovsoprum eller i en container på en återvinningscentral.

Vi på SRV vill vara med och påverka människors beteende och konsumtion så att mängderna avfall minskar. För att gynna återanvändning och för att underlätta för våra kommuninnevånare, samarbetar vi därför med olika organisationer som har kunskap inom just det området. Vi upplåter plats på våra återvinningscentraler där våra samarbetspartners tar emot det du själv inte längre vill ha, men som skulle kunna komma någon annan till glädje.

Har du tänkt att  åka till en återvinningscentral i helgen så finns det alltså flera möjligheter att samtidigt lämna saker till återanvändning. I länken nedan hittar du information om öppettiderna på våra återvinningscentraler och du kan också se var och under vilka tider du kan lämna saker till återanvändning.

Välkommen till återvinningscentralerna!

/Robert


SRVs återvinningscentraler

Läs mer om EUs avfallstrappa på vår webb!


fredag 5 oktober 2012

Avfallsmängderna ökar tyvärrEnligt en av Naturvårdsverket nyligen publicerad rapport ökar avfallsmängderna i hela Europa. Även i Sverige ökar avfallsmängderna, vilket man inte kan annat än beklaga. De svenska hushållens totala mängd avfall under år 2010, borträknat farligt avfall, var 3,7 miljoner ton.  Jag inser naturligtvis att de ökade avfallsmängderna beror på att vi konsumerar allt mer. Allt tal om ett hållbart samhälle är just inget annat än ord om vi inte får till stånd livsstilsförändringar och att vi återfår kunskapen om hur vi hushåller med våra gemensamma resurser.

På SRV satsar vi sen ett par år tillbaks extra mycket på att få de yngre generationerna att börja tänka till kring de här frågorna. Vi har till exempel en utbildning för grundskolans årskurs 3-5, där vi lägger stort fokus på att prata om hur det här med konsumtion och avfall hänger ihop och om hur vi alla kan dra vårt strå till stacken. En bättre värld kräver att vi alla gör en kraftsamling för att minska sopberget.
Men tänk om alla i Sverige även kunde ta hand om de sopor som ändå uppstår på ett förnuftigt sätt! Av alla sopor som hushållen i Sverige slängde under 2010 vara det bara 24 procent som gick till materialåtervinning. Det innebär att större delen av det slängda gick till förbränning. Vi pratar här om ansenliga mängder återvinningsbart material som istället för att gå tillbaka till industrin för att bli till nya produkter istället bränns upp. Det är ett slöseri!

I min yrkesroll som vd i ett stort företag inom avfallsbranschen gör jag vad jag kan för att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Jag träffar och utbyter tankar och erfarenheter med kollegor i branschen och andra samhällsaktörer samt debatterar och skriver inlägg i de här frågorna. På SRV arbetar vi ju också ständigt för att utveckla våra tjänster, för att få till stånd en miljömässigt riktig hantering av avfallet och för att erbjuda kundanpassade tjänster.

Jag har i veckan besökt Eskilstuna kommuns återvinningsbolag Eskilstuna Energi och Miljö AB (EEM). Eftersom de fick utmärkelsen Årets Återvinningskommun i Sverige 2011 blev jag nyfiken på hur de sköter sin avfallshantering. Eskilstuna har även av tidningen Miljöaktuellt blivit utnämnd till Sveriges bästa miljökommun 2012. Enligt Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna, är kommunens system för avfallshantering ett av flera motiv till de fina utmärkelserna. Jag fick nu lite i efterhand tillfälle att säga grattis. Alla i Eskilstuna har all anledning att känna sig stolta!

                             

Det fanns alltså goda skäl till att jag begav mig västerut för att lära mig mer om hur Eskilstuna löser avfallshanteringen. Under mitt besök fick jag bland annat en förevisning i hur återvinningssystemet Optibag fungerar. EEM har som första avfallsföretag i EU infört optisk färgsortering av så många som sex fraktioner. I praktiken innebär det att hushållsavfallet samlas i olikfärgade påsar, en färg för varje fraktion, som när de är fulla kastas i en och samma tunna. Efter hämtning kör sopbilen till återvinningsanläggningen, där påsarna sorteras maskinellt med hjälp av optisk läsare. En sorteringsarm knuffar varje påse i rätt riktning, d.v.s. till rätt container. Systemet ser vid första anblick ut att fungera smidigt. Vem vet, kanske detta kan vara någonting för oss i framtiden?
Innan det ens är någon vits att fundera på någon sådan förändring återstår att se hur det går med avfallsutredningens förslag om ansvarsförhållandet vad beträffar hämtning av det avfall som i dag omfattas av producentansvaret. Förslaget som riksdagen har att ta ställning till är att kommunerna tar över ansvaret från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Jag har skrivit mycket om detta i tidigare blogginlägg och i ett flertal debattinlägg. Se t ex:

Det hänger också på om vi kan få till en fastighetsnära insamling av det här avfallet, som ju i dag samlas in via återvinningsstationerna. Det säger sig självt att mängderna avfall som går till återvinning skulle bli avsevärt större med ett enklare insamlingssystem. I en nära framtid hoppas jag därför att även alla som bor i flerbostadshus kommer att kunna sortera sina förpackningar och tidningar i anslutning till den egna bostaden.

Det blev ett långt blogginlägg från mig i dag. Men jag har skrivit om viktiga frågor som jag hoppas att allt fler engagerar sig i. Jag avslutar mina rader med att önska alla en riktigt skön helg. Enligt SMHI finns det stora chanser att få se solen titta fram.

/Robert

måndag 1 oktober 2012

SRV på Sveriges största orienteringstävling 25manna


Med närmare 10 000 tävlande och åskådarmassor på 3 000 personer, är 25manna Sveriges största orienteringstävling. Just denna höst körs tävlingen i Botkyrka och arrangörer är Södertörns orienteringsklubbar tillsammans med Botkyrka kommun.  

SRV återvinning är med som sponsor. Vi vill vara med då vi dels tycker det är viktigt att vara med i sammanhang som ger positiva associationer(natur, miljö, hälsa) och där vi kan bidra naturligt med våra resurser och kompetenser.

Att arrangemanget kommer att ha över 13 000 människor i rörelse under helgen på en begränsad yta, ställer stora krav på en effektiv renhållning. Och när det gäller renhållning och avfallshantering har vi en klar och tydlig kompassriktning, här missar vi inga kontroller. 

Vi sätter stort fokus på att det avfall som produceras under helgen inte bara tas om hand. Det ska sorteras på plats, vid källan, i sina respektive fraktioner. Vi sätter mycket stort fokus på att just matavfall sorteras ut. Vi kommer därför ha särskilda miljöstationer utställda för detta och vi har också egna miljövärdar på plats som ska hjälpa till att sprida kunskap om just Sorterahemma. 

Sorterahemma är vårt koncept för att möjligöra för hushållen att utsortera sitt matavfall. Som vi alla vet så kastar vi alldeles för mycket mat och om vi då åtminstone kan utsortera det så omvandlar vi det till slurry som är råvaran för biogasproduktion.

Tävlingen körs i Himmelsboda i Botkyrka nu i helgen den 6-7 oktober. Du kan läsa mer på www.25manna.nu