måndag 23 maj 2011

Ett guldkantat spadtag och kritik som blir till guldJohan Löfgren, Birgitta Mörk och nuvarande ordföranden Bengt Säberg tar gemensamt det första spadtaget.

Förra veckan var speciell för SRV. Först och främst tog vi i torsdags det första spadtaget för bygget av en helt ny förbehandlingsanläggning. Redan nästa år ska den stå klar. Vi kommer då ta emot 25 000 års ton matavfall och förbehandla det till en så kallad slurry. Slurryn lämnar vi sedan till extern leverantör som kan producera biogas av det.Den andra stora saken skedde i fredags då hela företaget var på utbildning i bland annat kundmottagande. Vi arbetar hela tiden för att bli bättre och att utbilda hela företaget vid ett och samma tillfälle var ett steg i det ledet.En sak som jag tror många tar med sig hem var mötet med den duktiga och karismatiska föreläsaren Annika R Malmberg. Under nästan två timmar pratade Annika om konsten att ta skit och göra det till guld.Man kan tycka att vi redan är bra på det med tanke på att vi lever på att ta emot avfall och återvinna det. Det är vi förstås men det Annika menade var att ta emot kritik och kunna göra något bra av det. Det vågar jag påstå att vi kan nu.

Just nu är jag under några dagar på Avfall Sveriges årsmöte i Lund tillsammans med styrelserepresentanter och kollegor på SRV.

måndag 16 maj 2011

Vi gör samhällsnytta


Frågan om hur just kommunala avfallsbolag, som vi, SRV på Södertörn, ska organisera oss är ur flera avseenden intressant. Det ligger i allas intresse att vårt avfall tas om hand om på ett miljöriktigt sätt. Ingen vill väl att vi slänger avfallet lite var det passar eller där det råkar vara billigast eller går lättast att gömma!

Att hantera avfall är kostsamt och det är därför i princip omöjligt för små och mellanstora kommuner att sköta avfallsfrågan i egen regi. För att kunna bedriva avfallsverksamhet effektivt och miljöriktigt krävs stora volymer. Även större utvecklingskostnader inom miljöområdet är bra att dela på flera kommuner för att hålla nere kostnader och inte minst taxorna för medborgarna. Det är en av många anledningar till att kommuner väljer att gemensamt äga och driva avfallsbolag.

Det är min bestämda uppfattning att avfallshantering är en infrastrukturell och samhällsnyttig tjänst som måste lyda under en hård regelstyrning. Det har många gånger visat sig, inte minst i ett globalt perspektiv, att privatägda avfallsverksamheter inte klarar att leva upp till de stränga och nödvändiga miljökrav som finns.

En kommunalt bedriven avfallsverksamhet, som inte har krav på sig att dela ut vinst till ägarna kan istället använda sina pengar för att utveckla miljövänlig teknik. Teknik som inte bara är bra för stunden, eller måste ge omedelbar utdelning, utan faktiskt är bra för miljön och människorna i den - nu och för framtiden.

För våra medborgare innebär det i första hand vinster som gagnar miljön och därmed våra barns framtid. De ekonomiska vinsterna består först och främst i att kostnaderna för avfallshantering kan hållas nere och inte rusar i höjden för den enskilde medborgaren. Inget talar för att en större privat marknad inom avfallsområdet långsiktigt skulle leda till sänkta avgifter, jämför till exempel med elmarknaden.

fredag 6 maj 2011

Vi ska följa EUs direktiv, visar en ny utredning

I dagarna blev den statliga utredningen om lagen om offentlig upphandling klar. Utredningen och lagen berör offentligt ägda bolag, precis som SRV är.

För att försöka förklara något ganska svårt enkelt så kan man förenklat säga att det handlar om när kommuner lägger ut kärnuppdrag på bolag utan föregående upphandling - får man göra det eller inte - är frågan.

Utredningen föreslår nu att det ska vara tillåtet och att vi i Sverige ska ta till oss de europeiska Teckal-kriterierna permanent. Resultatet av utredningen är glädjande för oss. Nu återstår det att se vad regeringen säger och sedermera riksdagen vilket blir tidigast i höst.