torsdag 29 mars 2012

Havsörnar på Sofielund


Den senaste tiden har det uppmärksammats i press och media att vi har många havsörnar på SRVs återvinningsanläggning Sofielund. Det verkar som att havsörnen nu etablerat sig i livskraftiga bestånd i hela Stockholmsområdet och i andra delar av landet. Det rapporteras att havsörnen häckar igen i Halland - för första gången på 120 år.

Intresset för att komma och spana efter de mäktiga fåglarna på Sofielund har varit stort. Det märks verkligen att fågelintresset är enormt i Sverige! Vi tycker det är roligt! Det finns dock ett problem. Sofielund är en arbetsplats där tung trafik åker regelbundet. Att gå omkring på Sofielund är därför farligt. Det blir extra farligt för personer som har sin uppmärksamhet riktad på våra bevingade vänner i skyn. Det är också på sina ställen backigt, guppigt och slirigt. Det kan vara svårt för chaufförerna att upptäcka fotgängare och snabbt få stopp på sina tunga fordon.

Anledningen till att jag låter sträng i den här frågan är att vi nyligen var nära en mycket allvarlig incident på Sofielund. En fågelskådare blev nästan påkörd av en framrusande sopbil.  Jag vill därför avråda alla fågelintresserade från att försöka se havsörn inne på Sofielund.

Det finns mycket bra platser för fågelskådning utanför där chansen att se havsörn är minst lika god som inne på området. Det är dessutom mycket säkrare utanför staketet.
/Robert

måndag 19 mars 2012

Sverige ledande inom biogas - om viljan finns

 

Jag och Stellan Jacobsson, vd på Svensk Biogas, har den senaste tiden varit aktiva i debatten om hur Sverige skulle kunna bli ledande på biogasområdet. Vi har medverkat med ett antal debattartiklar i olika tidningar där vi efterlyser politisk vilja och en kraftfull strategi som stöd för att nå det nationella målet om återvinning av matavfall.

Vi vill att våra matrester återvinns och används för biogasframställning i betydligt större skala än i dag.  Vi har dessutom uttryckt vår önskan att även de biogasdrivna bilarna ska omfattas av supermiljöbilspremien, som i dagsläget bara tillfaller elbilar.

Varje år kastas stora mängder mat i Sverige. Så mycket som var fjärde matkasse slängs i soporna och dessutom kasserar butikerna mat som passerat bäst-före-datum. En del av maten som slängs samlas in och omvandlas genom rötning till biogas och biogödsel. Eftersom biogas är ett förnybart drivmedel kan stora miljövinster göras om den ersätter fossila bränslen

I dagsläget är det tråkigt nog så att den större delen av den kastade maten i Sverige bränns tillsammans med annat hushållsavfall. Vem som helst kan förstå att det här innebär ett slöseri och misshushållning av våra naturresurser. Livsmedelproduktion innebär en avsevärd belastning på miljön, med stor energianvändning samt utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Regeringens mål för år 2010 var att minst 35 procent av matavfallet skulle återvinnas. Den faktiska siffran blev 20 procent. Trots det här misslyckandet föreslås att målet ska höjas till 40 procent för år 2015, men utan att föreslå att några resurser satsas.

Ja, det finns sannerligen en hel del att dryfta vad gäller de här frågorna. Läs gärna Stellans och mina debattinlägg:

Biogas måste få rättvisa villkor – Norrköpings Tidningar 3/2 2012

onsdag 7 mars 2012

Matavfallssorterare bidrar till miljövinster och får lägre avfallstaxa

Varje dag slängs mängder med matrester, ca 40% av alla hushållens sopor är avfall som kan bli biogas och biogödsel.  Vi har i år lagt om våra avfallstaxor så att utsortering av matavfall premieras och redan nu har hälften av alla hushåll i Huddinge valt att sortera ut sitt matavfall.

Varje dag väljer fler att sortera sitt matavfall och får därmed lägre avfallstaxa och bidrar till miljövinster. När vi tar emot matavfallet behandlar vi det nämligen till en så kallad slurry som sedan rötas till biogas som är ett helt förnyelsebart drivmedel som inte tillför atmosfären någon ny koldioxid. Restmassan efter rötningen är biogödsel som är ett miljövänligt gödsel som jordbruket kan använda.

Vet du att av en veckas matavfall från ett hushåll med fyra personer kan man producera gas som räcker för att köra bil 7,2 km. Och på 1000 rötade bananskal kan du köra 10 mil!torsdag 1 mars 2012

Avfallshantering i Björnrike och huvudkontor på Sofielund

Den här veckan bloggar jag från Björnrike där jag är på sportlov. Jag ägnar mig i första hand åt avkoppling, umgänge med familjen och förstås skidåkning på längden och tvären. Men jag måste erkänna att det ändå finns en del tankar på SRV och avfallshantering… Jag har inte heller kunna låta bli att reflektera en del kring avfallshanteringen här i Björnrike.

Jag befinner mig i Härjedalens kommun och här har de nyligen invigt två nya återvinningscentraler och till dessa har man från årsskiftet också infört passerkort. Jag har inte haft anledning att besöka återvinningscentralerna, men igår när jag var och handlade mat såg jag något annat nytt.  I butiken fanns ett sorteringsskåp som jag inte har sett här tidigare. I skåpen kunde man lämna småelektronik, batterier, glödlampor och korta lysrör. Jag gick in på min iPad och fick via kommunens hemsida veta  att de har ställt ut de här sorteringsskåpen på prov på ett antal platser i kommunen.

Innan jag tog sportlov hade vi en workshop i ledningsgruppen om ett framtida gemensamt kontor på Sofielund. Planerna på ett nytt huvudkontor har funnits i flera år, bland annat för att hyreskontraket på det nuvarande kontoret gå ut om ett par år. Redan sedan tidigare har frågan om att lokalisera kontoret just till Sofielund varit uppe. I och med branden på Sofielund har frågan aktualiserats ytterligare och arbetet behöver komma igång på allvar. Kontakter är därför tagna med Huge.
En stor anläggning som täcker verksamhetens alla behov är förstås inget som tas fram på en kafferast, men ledningsgruppens ambition är att vi inom ett par år ska ha en ny gemensam SRV-anläggning för både huvudkontor och alla produktionsenheter på Sofielund. Vi kommer givetvis att fortlöpande informera om vad som händer i frågan.

På måndag är jag tillbaka på kontoret och då finns det en hel del att ta tag i efter en veckas semester.
Trevlig helg!
 
Robert