fredag 28 januari 2011

Välsorterad handgranat

Två gånger om året bjuder vi in våra fem ägarkommuner till en informationsträff då vi berättar om vår verksamhet. Vi presenterade preliminärt bokslut som visar på ett positivt resultat, våra tankar kring taxan för 2012 och en kort rapport om vår källsorteringstjänst Sorterahemma. 

Vi berättade om bygget av förbehandlingsanläggningen på Sofielund som har kapacitet att behandla 50 000 ton matavfall per år när den står klar. Anläggningen kan även ta emot förpackat matavfall direkt från handeln, vilket är en stor fördel.

Slutprodukten i förbehandlingsanläggningen säljs sedan till extern biogastillverkare. Vi för samtal med både privata och offentliga bolag, bland annat SYVAB, Stockholm Gas och Swedish Biogas. Vi ska inte tillverka biogas i egen regi av den enkla anledningen att vår kärnverksamhet är avfallshantering och inte produktion av biogas.

Vi fick också en presentation av ”Gemensam avfallsplan och renhållningsordning” ett arbete som innebär att alla kommuner ska anta och verka för samma miljöinriktning. De enda som skiljer sig är Haninge och Nynäshamn som får ha tillägg för skärgård. Anledningen till en förordning istället för flera för de olika kommunerna, är att vi ska arbeta tillsammans för en bättre miljö.

Just nu är vi inne i en intensiv period av utvecklingssamtal som ska vara klara under senvintern. Det är väldigt viktigt att de blir genomförda, det är grunden för vårt företags utveckling och inte minst för våra medarbetare.

Veckans mest omtumlande händelse var ändå den handgranat som kom in till vår miljösortering. Vi fick stoppa och utrymma hela miljösorteringen. Polisernas bombgrupp var på plats och kunde konstatera att det bara var en attrapp som tur var.

fredag 21 januari 2011

Så mycket mer än sopor

Vi har nyligen genomfört en marknadsundersökning för att få koll på vår positionering i våra kommuner. Dels för att se hur starka vi är gentemot våra konkurrenter och dels för att se var vi kan utveckla våra affärer.

Resultatet ska vi presentera för vår styrelse i februari. Våra affärer är långt mer än att hämta sopor. Vi har till exempel ett samarbete med företaget RGS 90 som innebär att de lämnar oljeförorenade jordar till oss. Det kan till exempelvis röra sig om jord från en plats där en bensinmack tagits bort. Jorden lämnas efter allsköns alla regler på vår anläggning Sofielund och där renar RGS 90 den och vi kan sedan använda den som täckningsmassa till vår deponi.

Igår hade vi middag på kvällen för våra medarbetare som varit anställda hos oss i 25 år. En mycket trevlig tillställning.

fredag 14 januari 2011

Knut dansar ut

Vintern håller kvar sitt grepp om Södertörn och medan julen dansas ut önskar jag er läsare god fortsättning på det nya året.

Jag hoppas att det inte blir lika hård och tuff vinter lika länge som förra året. Även om de senaste snörapporterna visat att vi hitintills slagit förra årets rekordvinter väljer jag att hoppas att det försvinner tidigare i år.

Vintervädret gör att vi sliter för fullt och har många korttidssjukskrivna på grund av det hårda arbetet.

Igår hade vi årets första ledningsgruppsmöte där vi diskuterade kring vårt IT-arbete framöver, Sorterahemma-tjänsten och gick igenom vår krisberedskapsplan. Den senare kanske vi tvingas sjösätta om snöandet fortsätter.

Snön gör det inte bara svårt för oss att komma fram, även andra samhällsviktiga funktioner, till exempel brandförsvaret får också problem och svårigheter med viktiga insatser.

Helgerna har flutit på bra utan större incidenter för oss även om jag vet att våra medarbetare sliter hårt för att klara att hämta sopor.