torsdag 26 september 2013

Avfallsutredningen hyllvärmare?


     I augusti 2012 överlämnade utredaren Lars Ekecrantz
    avfallsutredningen till miljöminister Lena Ek. Nu återstår det
    att se om Lena Ek visar på handlingskraft och politisk vilja genom
    att se till att vi snarast får se en proposition utifrån utredningen. 
    Låt inte utredningen bli en hyllvärmare!
 
Vi på SRV återvinning arbetar med miljö- och hållbar utveckling, varje dag. Det tänker vi inte alltid på i det praktiska arbetet, men så är det.
Att hushållens avfall tas om hand snabbt och effektivt, att vi är trevliga mot människorna vi möter i jobbet, att det är fräscht på återvinningscentralen, att vi ger bra information om hur invånarna kan återvinna.

Det är miljöpolitik i praktiken, precis som när vi planerar insamlingsrutterna, hur matavfallsinsamlingen bäst ska organiseras, hur slurryn bäst ska processas till biogas eller när vi informerar skolelever om vår verksamhet. Också SRVs egen maskot Reture håller faktiskt på med miljöpolitik i praktiken.


Ambitiösa mål räcker inte – det behövs politik
Det är bara när vi gör ett bra jobb som våra kunder blir nöjda. Detta är förstås en självklarhet och utgångspunkten för arbetet här på SRV precis som på alla andra företag. Vi tänker dock inte alls lika ofta på att det bara är när vi gör ett bra jobb som våra uppdragsgivare och beslutsfattare kan genomföra vad de beslutat. Med andra ord; det räcker inte att ha ambitiösa mål om det hållbara samhället det behövs också planering (eller politik om man vill uttrycka det annorlunda) för att nå målen och duktiga människor som organiserar och genomför arbetet.


Klimatkonferens om global uppvärmning
Den här veckan är flera av världens ledande klimatexperter här i Stockholm för att delta i ett möte som arrangeras av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). På mötet diskuteras de senaste forskningsrönen om den globala uppvärmningen. Imorgon (27/9) kommer bedömningen att presenteras och av medierapporteringen  att döma ser det inte bra ut. Uppvärmningen går allt snabbare och det råder i princip inga tvivel om att det är vi människor som är ansvariga. Tyvärr ligger det nog en del i varningen om att världen underskattar riskerna som bland annat Sveriges före detta EU-ambassadör Margot Wallström framförde på DN-debatt i veckan.  

Politikerna sätter målen för vår verksamhet men det är också politiska beslut om hur de konkreta reglerna för avfallshantering och återvinning ska utformas för att på bästa sätt bidra till övergripande målen om minskad klimatpåverkan och en mer hållbar utveckling, som utgör ramarna för vårt arbete.

Vi vill ha ett sammanhållet insamlingssystem
Som ni vet har jag och flera andra här på företaget varit aktiva i diskussionen kring Avfallsutredningen och utformningen av framtidens avfallshantering. Att SRV är så aktiva i diskussionen beror förstås inte bara på att jag tycker frågorna är så viktiga utan på att kommunerna här på Södertörn har varit tydliga med att utredningens förslag om ett sammanhållet insamlingssystem för allt hushållsavfall bör genomförs. Vårt engagemang grundas också på den kunskap om avfallshanteringen som vi har i bolaget - om insamlingen samordnades skulle återvinningen öka, insamlingen effektiviseras och vi skulle lättare kunna nå de effektivitets- och miljömål som politikerna satt upp.

Avfallsutredningen på hyllan
Tyvärr ser det nu ut som att regeringen har lagt Avfallsutredningens förslag, om inte i papperskorgen, så åtminstone på hyllan. Någon proposition kommer inte i höst och från miljöminister Lena Ek hörs inte längre ett ord om hur problemen i avfallshanteringen och producentansvaret ska hanteras eller hur den kan bli enklare för hushållen och bättre för miljön och klimatet. Tvärtom fick vi under Centerns Riksting, som hölls nyligen, höra att de förordar ett konkurrensutsatt insamlingssystem, alltså tvärtemot vad avfallsutredningen föreslår.

Sverige har ambitiösa miljömål
Det är som sagt politikerna som sätter miljömålen, förhoppningsvis utifrån de underlag bland annat IPCC tagit fram. Sverige har också ganska ambitiösa övergripande mål för klimatet och för avfallshanteringen. Den ska vara"effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras". Det har också slagits fast att avfallsmängderna inte ska öka och en hel del andra bra saker. Problemet är bara att det saknas konkret politik för att uppnå målen och lösa de välkända systemfelen i svensk avfallshantering.

Konkret politik saknas  - vi väntar på en proposition
I internationell jämförelse Sverige är ganska långt framme på avfallsområdet men utvecklingen har stannat av. Jag är övertygad om att det inte beror på att politikerna inte vet tillräckligt mycket om den globala uppvärmningen och behovet av en mer hållbar utveckling. Det beror inte heller på att de övergripande målen är för lågt satta. Jag vågar också påstå att inte heller beror på att Reture och vi andra på SRV (och alla andra kommunala avfallsbolag) är för dåliga på att genomföra politiken. Det som saknas är konkret politik och jag hoppas fortfarande att Lena Ek kommer plocka ned Avfallsutredningen från hyllan.

Min bok ” Smarta Sopor” snart i din bokhandel
Som jag nämnde tidigare har jag, som Vd för ett av Sveriges största samhällsnyttiga avfallsbolag, varit aktiv i debatten kring avfallsutredningen och viktiga framtidsfrågor kring miljö i allmänhet och avfallsfrågor i synnerhet. Det finns mycket att berätta och debattera om detta och därför har jag skrivit en bok som heter Smarta Sopor och som kommer ut inom kort. Redan nu går den att beställa via Adlibris och Bokus. Jag återkommer i nästa vecka med mer information och kommentarer kring boken.

Idag blev det ett ovanligt långt inlägg men så är ju också klimatet och miljön ovanligt viktiga ämnen.
.
/Robert

måndag 16 september 2013

Träningsprogram och kvartersnära återvinningscentraler

Så var det en ny vecka igen. Man har verkligen vant sig vid att vakna till vackert väder, men idag var första morgonen som det kändes som höst. Det var mörkt och regnet fullkomligen vräkte ner. Det tog dock inte många timmar innan det sprack upp och solen tittade fram.

Träning på SRV
Just idag börjar vi en alldeles speciell intern aktivitet här på SRV. Alla medarbetare får chans att vara med i ett dagligt träningsprogram som heter ”15 med Paolo”. Det är Paolo Roberto (före detta proffsboxare, programledare, skådespelare, författare, föreläsare och TV-kock) som har utformat träningsprogrammet som alla kan vara med i efter egen förmåga. Alla medarbetare som vill vara med är uppdelade i olika lag och det finns förstås ett visst mått av tävling i det hela, även om huvudsyftet är att var och en ska komma igång med att träna.


Jag och Paolo vid invägningen inför kvällens match...
Det är företagets Hälsogrupp som har arrangerat den här hälsofrämjande aktiviteten och startskottet gick i förra veckan då Paolo Roberto kom och föreläste för oss.  Jag var på föreläsningen och Paolo var både rolig, informativ,  inspirerande och lite provocerande. Vi fick både många goda skratt och en hel del tankeväckande fakta, till exempel att medelsvensken endast lägger 14 minuter om dagen på matlagning.
Tyvärr kommer jag själv inte att kunna delta fullt ut i träningsprogrammet ”15 med Paolo”. Detta eftersom jag fortfarande lider av sviterna efter mitt fall i skidbacken i påskas. Knäet är inte vad det ska vara och jag väntar nu på en operation. Jag tränar efter min förmåga och den energi jag får över kan jag ju lägga på att peppa er andra.

Renova varslar
Vi har ju pratat en del om den lite ansträngda ekonomiska situationen som vi har på SRV just nu. Vi kan konstatera att vi inte är ensamma om att känna av den pågående lågkonjunkturen och den ökade konkurrensen. I veckan som gick kunde vi läsa att Renova varslar 96 anställda om uppsägning! Varslet gäller både kollektivanställda och tjänstemän och anledningen till varslet är just lågkonjunktur och ökad konkurrens.

Jag vill gärna poängtera att något som detta INTE är aktuellt för SRV. Renova har en helt annan situation än vi, bland annat har deras ägare (elva kommuner) valt att konkurrensutsätta sitt eget bolag och bolaget har förlorat upphandlingar. För oss på SRV ser det ut på ett annat sätt. Vi har tilldelats tjänstekoncessioner i de fem ägarkommunerna, vilket innebär att vi utför renhållningstjänsterna å kommunens vägnar och fakturerar fastighetsinnehavare och andra kunder direkt.

Själva jobbar vi nu med att se över våra omkostnader, hitta smarta och effektiva sätt att jobba samtidigt som vi lägger kraft på att sälja in fler tjänster till både befintliga och nya kunder.

Kvartersnära ÅVC:er
En av våra paroller på SRV är att ”Det ska vara lätt att göra rätt”. Tyvärr är det ju inte alltid helt lätt att göra sig av med annat avfall än det man kastar i sitt sopkärl eller matavfallskärl, i alla fall inte om man saknar bil.  I det senaste numret av tidningen ”Recycling och Miljöteknik” läste jag att det i Oslo och Köpenhamn finns en ny sorts återvinningscentraler som kallas för kvartersnära återvinningscentraler. Där skulle kommuninvånare kunna göra sig av med grovavfall och farligt avfall samtidigt som de skulle kunna lämna saker till återanvändning eller själva köpa begagnat. Det låter intressant. Läs mer här!

Ha en bra vecka! /Robert

måndag 9 september 2013

Vi jobbar tillsammans för nya möjligheter


´"Fantasifullt återbruk" - en fantastisk
konstuställning på en stugtomt vid
Görvälns slott. Se fler bilder längre ned.
Vilken fantastisk helg det har varit. Solen sken och temperaturen var hög. Jag passade på att ta en tur ut till skärgården och det kändes som mitt i sommaren. En sådan här septemberhelg gör att man känner sig fylld av energi inför arbetsveckan och det kan behövas. Inte för att just den här veckan är mer ansträngande än andra, men det är ändå så att det finns en hel del att ta tag i.

Hårdare konkurrens

Man kan konstatera att vi går mot kärvare tider och en hårdare konkurrens i branschen och det känner vi av ekonomiskt. Därför var det bra tajming att företagets samtliga chefer samlades till ett så kallat ledarforum i förra veckan.

Där fick jag tillfälle att prata om ”läget i landet och läget i laget” och om vår ekonomiska situation. Verksamheten löper förstås på som vanligt, men med sparkraven ständigt närvarande, vilket betyder att vi alla måste dra vårt strå till ”sparstacken”. Vi tittar på våra omkostnader och ser på hur vi kan effektivisera oss ytterligare. Inget konstigt med det. För att klara sig i konkurrensen måste man se nya möjligheter, ta nya steg och utvecklas. Och det gör vi!
Vi utvecklas tillsammans
Under Ledarforum hade vi även vårt tredje och avslutande pass i den gemensamma utbildningen i beteendebaserat ledarskap. Vi har fått en teoretisk grund, men även fått diskutera cases och dela med oss av olika erfarenheter. Det känns bra att alla chefer samlas fyra gånger om året i vårt ledarforum. Ett av våra värdeord är ju Tillsammans* och Ledarforum är ett bra sätt att jobba tillsammans för att utveckla oss själva, vårt ledarskap och verksamheten.
På grund av det ekonomiska läget har vi ställt in alla resor och övernattningar, men Ledarforum var för sent att ställa in och därför var vi på Görvälns slott i Järfällatrakten. Utan att vi visste om det visade sig Görvälns Slott och dess omgivningar vara mer än passande för oss på SRV. Förutom att själva boendet och omgivningarna var bra, visade det sig att det fanns goda exempel på återbruk alldeles runt hörnet.
*Professionell Enkel Tillsammans

Fantasifullt återbruk
Mitt i en trädgård vid ett rött litet hur låg nämligen något som hette”Fantasifullt Återbruk”. Här hade en konstnär, som bodde i stugan, jobbat i många år med att skapa konst av gamla prylar. Här kunde man gå omkring och skåda robotar av plastbyttor, galgar, glitter och kastruller, hus av gammalt virke, fönster, plåtskivor och pulkor eller djur av antenner, galgar, träbitar, flaskor och tygstycken. Här fanns verkligen allt! Det var fantastiska konstverk och allt var gjort av sådant som en gång i tiden haft en helt annan funktion. Konstnärsparet berättade att de ofta hade skolklasser på besök och de hade även haft utställning på ÅVC:n i närheten.
Naturvårdsverkets förslag hotar biogassatsningar
Naturvårdsverket ska i dagarna lämna en utredning till regeringen om hållbar återföring av fosfor till kretsloppet. Deras förslag skulle, om det antas av regeringen, begränsa insamlingen av matavfall och förhindra kretsloppet. Det skulle vara ett hårt slag mot alla de biogassatsningar som har gjorts och görs i Sverige.
Det här har fått många, inklusive mig själv, att reagera och i torsdags publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle. Ett antal debattörer, bland annat Weine Winqvist på vår branschorganisation Avfall Sverige, framför i artikeln ett antal mycket negativa konsekvenser av Naturvårdsverkets förslag som bland annat skulle få till följd att förbränning skulle gå före kretslopp.
Det är ingen bra miljöpolitik. Därför är det angeläget att vi som jobbar i branschen och framförallt i samhällsnyttiga företag, höjer våra röster i debatten för våra kunders och för miljöns skull.
/Robert