fredag 25 november 2011

Återvinningscentral blir ReturenVi har ändrat namn på våra återvinningscentraler (ÅVC) – de kommer i fortsättningen att heta Returen. Det har visat sig att många haft svårt att skilja på återvinningscentral och återvinningsstation. SRV har nio fasta Returen, där du som bor i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salems kommuner kan lämna grovsopor, farligt avfall och elavfall. På de cirka 215 återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar, returglas, returpapper och batterier.

Vi vill att det ska vara så lätt som möjligt att lämna avfall hos oss och därför ska vi givetvis se till att använda enkla namn. Returen är det vinnande bidraget i namntävlingen som vi hade tidigare under året. Det är kort och tydligt och förmedlar syftet med anläggningen – att återföra avfall till kretsloppet.

Vi har ännu inte hunnit ändra alla våra skyltar, det kommer att ske under år 2012, men namnändringen har redan smugit sig in på webben. Vi ska även göra om alla välkomst- och sorteringsskyltar ute på anläggningarna och utforma dem så att det blir lätt att hitta rätt plats för varje typ av avfall. Lätt att göra rätt – helt enkelt!

Hälsningar

Robert

fredag 18 november 2011

Europa minskar avfalletDen 19 november drar projektet ”Europa minskar avfallet” igång och håller på till den 27 november. SRV återvinning är naturligtvis med även i år. Syftet med projektet är att vi alla måste jobba tillsammans för att minska avfallet.

I år vill vi bland annat tydliggöra att mycket av det som hushållen anser vara avfall faktiskt kan vara till nytta för någon annan. Vi vill också sätta fokus på att det är bra att ifrågasätta sina inköp. Vi har ett antal aktiviteter med koppling till detta.

- Varje tisdag kan du komma till Returen Skyttbrink i Botkyrka där vi samarbetar med Myrorna, som tar emot och också lär ut hur du återanvänder gamla saker.

- Våra fem ägarkommuners måltidspersonal har fått erbjudande att besöka Sofielunds återvinningsanläggning och många har nappat. Under besöken har vi naturligtvis pratat om vikten av att minska avfallet.

- Alla lärare för skolklasser årskurs 3-5 inom SRV:s ägarkommuner har fått en inbjudan att låta sina klasser delta i en miljöutbildning i vår regi. Vid avslutad kurs har barnen blivit SRV-diplomerade Kretsloppsagenter. Stort fokus ligger på diskussioner med barnen om hur vi alla kan jobba tillsammans för att minska avfallet.

Vill du veta mer om projektet?

Läs mer på:
Minskaavfallet
soptunnorna invaderar

Hälsningar
Robert

fredag 11 november 2011

Med framtiden i tankenJag har idag träffat representanter för SRV:s ägare och bland annat diskuterat vilka aktiviteter SRV ska genomföra under nästa år. SRV:s styrelse har föreslagit en omläggning av taxorna för 2012. Här ska de villahushåll som väljer att sortera ut sitt matavfall premieras.

Det är såväl ett nationellt som ett lokalt mål att mängden matavfall som tas om hand ska öka. Som jag berättat tidigare håller SRV på att bygga en förbehandlingsanläggning där vi kommer att kunna ta emot större mängder matavfall. Här kommer vi att bereda avfallet till slurry, som är själva råvaran i biogasframställningen. Förbehandlingsanläggningen invigs den 24 maj nästa år.

Jag har i veckan skrivit en avsiktsförklaring med Scandinavian Biogas för byggnation av en fullskalig biogasanläggning, även den ute på vår avfallsanläggning Sofielund i Gladö kvarn. Om allt går enligt planerna kommer denna anläggning att stå klar sommaren 2013.

Hälsningar

Robert

torsdag 3 november 2011

Vi jobbar för att få Sveriges miljösmartaste ungdomar!


Under hösten har vår utbildningssatsning mot skolor kommit igång på allvar. Vi har redan tidigare tagit emot skolklasser, men i och med att vi nu har anställt Marlene Lingard som informatör med inriktning mot just studiebesök tar vi steget fullt ut. Inför skolsatsningen har vi även tagit fram ett särskilt pedagogiskt material med barnen i åtanke. Här figurerar SRVs nya charmiga maskotar, som syns här intill.

Jag vill passa på att önska alla en skön och trevlig allhelgonahelg. Det är ju en speciell tid såtillvida att vi alla helt säkert tänker lite extra på våra nära och kära som inte längre finns med oss.

Hälsningar Robert!