fredag 26 april 2013

Avfallspropositionen försenad

Miljöminister Lena Ek har tidigare givit besked om att avfallspropositionen ska presenteras innan riksdagen stängs för sommaren. Uppgifter från flera håll tyder nu tyvärr på att propositionen är försenad och inte kommer förrän till hösten. Processen har varit lång och nu drar den ut ytterligare på tiden. Intresset är stort och intressenterna många och fram tills dess att propositionen presenteras lär vi få se fortsatta debatter i media kring avfall och återvinning.
 Här kan ni läsa Avfall Sveriges kommentar till den försenade propositionen.

Nästa vecka är det valborgsmässoafton och första maj, vilket innebär att många människor har ledigt från jobbet under en dag eller en och en halv dag. Våra sopbilar rullar dock måndag till fredag oavsett om det är en röd dag eller inte. På våra nio återvinningscentraler är det däremot vissa förändringar i öppettiderna och det kan du läsa om här.

Nu håller vi tummarna för sol och värme. Ha en skön helg och en trevlig valborg!
/Robert

torsdag 25 april 2013

Inlägg i Stockholmsdebatten om framtidens avfallshantering

Ni som följer min blogg vet är jag och många av kollegorna här på SRV återvinning är engagerade i diskussionen och debatten om hur framtidens avfallshantering ska organiseras. Skälet till att det just nu är så mycket offentlig debatt om hur hushållsavfallet ska samlas in och hur vi i Sverige ska minska det onödiga avfallet och öka materialåtervinningen är att miljöminister Lena Ek arbetar med ett lagförslag om framtidens avfallshantering som ska lämnas till riksdagen innan sommaren.

Regeringens lagförslag kommer delvis bygga på Avfallsutredningens genomarbetade förslag om hur sophanteringen ska bli enklare för hushållen, bättre för miljön och mer resurseffektiv.
Avfallsutredningen föreslog bland annat att kommunerna ska få ett sammanhållet ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall, också förpackningar och tidningar som Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) idag ska samla in. Förslaget skulle göra det mycket enklare för hushållen eftersom alla hushållssopor (också förpackningar och tidningar) på sikt då kan samlas in i anslutning till bostaden.  De flesta remissinstanserna var positiva till förslaget. FTI och producenterna, och några andra remissinstanser, var dock mycket negativa till förslaget.

FTI vill ha kvar dagens parallella insamlingssystem, där man slänger de vanliga soporna i anslutning till bostaden men får gå eller åka till insamlingsstationer för att lämna in förpackningar och tidningar. Miljöminister Lena Ek har tidigare uttryckt att hon lutar mot att vilja ha ett sammanhållet insamlingssystem. Så vitt jag vet har regeringen ännu inte satt ned foten i frågan och just nu genomför bland annat FTI en mycket påkostad lobbykampanj för att få behålla sitt monopol på insamlingen av förpackningar och tidningar.

Jag är som ni vet mycket kritisk till FTI:s kampanj som bygger på ett illa dolt vinstintresse. Lyckas kampanjen är det miljön och medborgarna som får betala. På Newsmill har jag tidigare argumenterat kring detta.

FTI har lagt ned mycket resurser på att övertyga politiker inom regeringspartierna om att införandet av ett enkelt och sammanhållet insamlingssystem skulle vara en ideologisk fråga. Så är det naturligtvis inte. Men kampanjen verkar ändå ha påverkat en del politiker, bland annat i Stockholms kommun.

Jag blev därför väldigt glad när Stockholms centerpartistiska stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö på DN-debatt 6 april offentligt tog ställning för Avfallsutredningens förslag att kommunerna ska ansvara för insamlingen av allt hushållens avfall.

I huvudsak håller jag med om vad Ankersjö skriver i sin artikel. Men det är viktigt att  regeringen när den utformar reglerna för framtidens avfallshantering tydligt slår fast att avfallshanteringen på samma sätt som vatten- och avloppsnätet är en del av samhällets infrastruktur. Jag tycker inte att Ankersjös artikel tog upp detta tillräckligt och valde därför att skriva en replik till DN-debatt. Tyvärr fick artikeln inte plats på DN så jag publicerar den här på bloggen istället.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammanhållen avfallsinsamling är enklare för hushållen och bättre för miljön – replik på Per Ankersjös debattartikel (DN-debatt 6 april).

Det är välkommet att Stockholms stadsmiljöborgarråd Per Ankersjö på DN Debatt (6 april) stödjer Avfallsutredningens förslag att kommunerna ska ta över ansvaret för att hushållens förpackningar och tidningar samlas in. Idag är det producenternas insamlingsorganisation, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som har ansvaret. Alla som har besökt FTI:s ”återvinningsstationer” vet att Ankersjö har rätt i sin analys av förpackningseländet. FTI har misslyckats med att leva upp till stockholmarnas berättigade förväntningar på en enkel, miljövänlig och fräsch insamling och återvinning.

Stadsmiljöborgarrådets Ankersjös ställningstagande är som sagt mycket välkommet, men tyvärr vågar han inte ta konsekvenserna av sin egen argumentation och fullt ut stödja ett rationellt sammanhållet insamlingssystem. Ankersjö argumenterar för att de enskilda fastighetsägarna ”framgent ska få möjligheten att teckna avtal med egna entreprenörer”. Det skulle innebära att delar av den parallella infrastruktur för insamling av hushållens sopor som vi har idag blir kvar också när Avfallsutredningens förslag genomförts.

I Stockholm och Sverige har vi två parallella system för att samla in hushållssoporna. Ansvaret är delat mellan kommunerna och FTI.  Kommunerna ansvarar för det vanliga sopnedkastet eller soptunnan i anslutning till bostaden där vi enkelt slänger ”de vanliga soporna” medan FTI sköter ”återvinningsstationerna”, dvs. de ofta ofräscha och överfulla containrar där vi ska lämna in våra förpackningar och tidningar.

Det är naturligtvis varken miljömässigt och samhällsekonomiskt rationellt att ha flera parallella system för insamlingen av hushållsavfallet. Det är helt enkelt betydligt mer resurskrävande att varje enskilt hushåll på en gata tar bilen ett par kilometer till en ”återvinningsstation” för att lämna sina tidningar och förpackningar istället för att dessa sorteras i separata kärl och samlas in av den” vanliga” sopbilen. De ökade transporterna som de parallella systemen medför äter upp miljövinsterna från återvinningen. Dessutom tar sophanteringen idag onödig mycket tid och kraft för hushållen.
Det är ingen nyhet att hanteringen av hushållens avfall är en naturlig del av samhällets infrastruktur och att ansvaret för insamlingen bör organiseras gemensamt. Behovet av en rationell sophantering var faktiskt en av anledningarna till att kommunerna skapades. Ur effektivitetssynpunkt är det lika självklart att en aktör hämtar allt avfall i ett område som att vi inte bygger parallella elnät, avloppsystem eller vägar. Om kommunerna sedan väljer att organisera insamlingen i förvaltningsform, i ett kommunalt avfallsbolag eller lägger det på en privat entreprenör är en politisk fråga. 

Ett sammanhållet insamlingssystem innebär alltså inte monopolisering och kommunalt monopol. På samma sätt som det inte är effektivt att varje enskilt hushåll själva transporterar sina förpackningar till FTI:s containerstationer är det inte effektivt att flera olika avfallsentreprenörer hämtar hushållsavfall från en fastighet, vilket Ankersjö öppnar för i sin artikel. Det behövs inte fler sopbilar som kör parallella insamlingsrundor i Stockholms bostadsområden.

Hur insamlingen och återvinningen av förpackningar och tidningar ska förbättras och eländet med de smutsiga och överfulla återvinningsstationerna ska lösas är en fråga som har diskuterats i mer än 10 år. Tyvärr har FTI konsekvent motarbetat verkningsfulla frivilliga reformer av producentansvaret och insamlingssystemet. FTI satsar stora resurser på en lobbykampanj för att stoppa Avfallsutredningens förslag om ett kommunalt insamlingsansvar.

Regeringen överväger just nu hur framtidens avfallshantering ska utformas och väntas lägga fram ett lagförslag innan sommaren. Förhoppningsvis kommer Ankersjös ställningstagande bidra till att regeringen inför ett kommunalt insamlingsansvar. Låt oss dock hoppas att regeringen tar ett större grepp om problemet och inte luras att se detta som en höger- vänsterfråga, utan inser att avfallshanteringen ska vara rationell och ses som en del av samhällets infrastruktur.

Robert Falck, vd för SRV återvinning på Södertörnfredag 19 april 2013

En kopp kaffe och en kaka på återvinningscentralen i helgen


För ett par veckor sedan skrev stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C) på DN Debatt Stockholm att han välkomnade avfallsutredningens förslag om att ge kommunerna ansvar för förpackningsinsamlingen. Det är glädjande att Ankersjö har sett problemen och nu tar ställning för det förslag i utredningen som jag och många andra är positiva till. Efter Ankersjös inlägg har debatten varit het mellan många intressenter i frågan. Inte helt oväntat replikerade Förpacknings- och tidningsinsamlingens vd på Ankersjös artikel. Och Ankersjö gav replik på repliken.

Själv har jag fört en livlig argumentation med Fastighetsägarna och FTI på twitter. Även IL Recyclings vd har bidragit till debatten med en artikel där han bland annat liknande utredningens förslag vid ”en socialiseringsprocess av stora mått”. Det är många som ser till sina egna affärsmässiga intressen i den här frågan. Tyvärr är det inte lika många som ser till hushållens intressen. Det är mycket olyckligt. Debatten lär fortsätta parallellt med att regeringen skriver på avfallspropositionen som ska vara klar innan riksdagen stänger för sommaren.

Nu till något annat. Äntligen känns det att våren är på väg! Idag är det visserligen mulet, men prognosen för helgen ser varm och solig ut. Nu är det säkert många som börjar med städning och vårbruk i trädgården, vilket ofta ger upphov till avfall av olika slag. Det kan vara ris och buskar, men också gamla trädgårdsmöbler och annan bråte som man vill bli av med.

Det här avfallet gör man sig lätt av med på en återvinningscentral, en så kallad ÅVC. Ett riktigt vårtecken är att se alla som vallfärdar till våra nio återvinningscentraler här på Södertörn. Totalt har vi så många som 480 000 besökare varje år. Under helgerna på våren är antalet besökare som högst. Återvinningscentralerna är en mötesplats för många, framförallt är det en naturlig plats för oss på SRV att möta våra kunder. Nu på söndag kommer vi att ha extra personal på ÅVC:erna i Skyttbrink, Flemingsberg och Jordbro. Vi bjuder på kaffe eller dricka. Till det bjuds det på goda kakor som vi har fått av Delicato som är en av SRVs allra äldsta kunder.

Vi vill förstås också passa på att höra om våra kunder har förslag som kan göra ÅVC:erna ännu bättre. Därför delar vi ut en folder med lite information och plats att skriva ner synpunkter som sedan kan skickas in till oss. Bland dem som skickar in förslag kommer vi att lotta ut några som får biobiljetter.

Välkomna till ÅVC:erna i helgen!

/Robert

fredag 12 april 2013

Äntligen kan vi tanka biogas på Södertörn

Något som jag har debatterat flitigt påTwitter i veckan är den debattartikel som stadsmiljöborgarrådet i Stockholms stad, Per Ankersjö (c), skrev på DN Debatt Stockholm  i helgen.  Det är  glädjande att läsa att Per Ankersjö stödjer förslaget i regeringens avfallsutredning  om att kommunerna bör ta över förpackningsinsamlingen.  Han menar bland annat att det nuvarande förpackningssystemet inte är präglat av miljövinster.

Per Ankersjö ser att ett sammanhållet system, där kommunerna har ansvar för både avfallshantering och insamling av förpackningar, är positivt. Det skulle ge kommunerna en chans att möta kommuninvånarnas starka miljöengagemang samtidigt som stadsmiljön kan förbättras.

Kopparstölder ett samhällsproblem
I söndags visades som vanligt programmet Kalla Fakta i TV4. Den här gången satt jag bänkad för att se programmet, eftersom jag visste att det skulle handla om kopparstölder. Metallstölder är ju absolut ingen ny företeelse, men de blir allt fler och mer omfattande. De utgör ett allvarligt samhällsproblem, vilket vi fick se många allvariga exempel på i programmet. 

Ett sådant exempel är att tågen i Sverige står stilla i två timmar varje dag på grund av stulna kopparledningar, vilket kostar samhället stora pengar och drabbar många resenärer. Andra exempel, av helt annan karaktär, är att koppartjuvar till och med skändar gravar i jakten på kopparurnor.

Återvinningsindustrierna tog ett bra initiativ för ett par år sedan då de införde ett frivilligt kontantförbud för sina medlemmar, vilket innebär att man tar bort kontanter och checkar som betalningsmedel vid köp av metall. De har även vidtagit en rad andra åtgärder för att förhindra försäljning av metallstöldgods.  Men åtgärderna räcker inte.

Oseriösa aktörer smutsar ner branschen
Branschen har ställt krav på regeringen för att få till ett lagstadgat förbud mot kontanthantering. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter- Svärd uttalade sig efter programmet om att hon helst vill undvika lagstiftning. Men regeringen har tidigare hörsammat krav från branschen och i januari i år infördes så kallad omvänd moms vid handel med metallskrot.

Det är bra att problematiken återigen belyses och kanske blir det bättre ett tag, men det är ingen vild gissning att det här problemet kommer att fortsätta så länge det finns oseriösa metallhandlare, vilket tyvärr smutsar ner alla oss seriösa aktörer i branschen.

Äntligen biogaspumpar på Södertörn
En roligare nyhet i veckan är att det nu går att tanka biogas på Södertörn.  Idag invigs nämligen Södertörns första biogaspump på OKQ8 i Fittja i Botkyrka. Min bestämda åsikt är att invånarna  på Södertörn ska kunna köra sina biogasbilar på det matavfall som de sorterat ut och som vi på SRV hämtar och gör till slurry i vår förbehandlingsanläggning. Ett riktigt kretslopp alltså, precis som det ska vara. Det här är ett litet steg i rätt riktning.

Trevlig helg/Robert
Bilden ovan är från EONs hemsida.

söndag 7 april 2013

Målet måste vara minsta möjliga miljöpåverkan

”Regeringen förbereder en avfallspolitisk proposition. Den kommer förhoppningsvis att klargöra vem som ska ha ansvaret att samla in våra förpackningar. Men fokus borde också ligga på hur vi kan gå mot ett samhälle där resurser används så effektivt som möjligt”.

Så skrev ett antal framstående forskare på miljöområdet i en intressant debattartikel i DN nyligen. Regeringens avfallsutredning och den proposition de ska skriva är viktiga, men forskarna i debattartikeln menar att utredningen inte tar upp alla frågor som är avgörande inom det här angelägna området. Det finns mer att göra och flera av de styrmedel som forskarna föreslår i debattartikeln är intressanta och viktiga för att gå mot en hållbar avfallshantering.

Som vd för ett kommunalt miljöföretag med fokus på avfall och återvinning kan jag inte annat än att hålla med forskarna. Jag är engagerad i miljöfrågor i allmänhet, men förstås särskilt i de frågor som utredningen behandlar. Ni som har följt min blogg under förra året har inte kunnat undgå detta, då utredningen och dess innehåll och konsekvenser varit ett återkommande ämne.

Ett förslag i avfallsutredningen har debatterats särskilt mycket och det är just var ansvaret för insamling av förpackningar ska ligga. Utredningen föreslår att kommunerna ska få ansvaret för insamlingen, vilket inte ses med blida ögon av återvinningsindustrierna, återvinningsföretagen och Förpacknings- och Tidningsindustrin (FTI). Det kunde vi också läsa i en debattartikel i Dagens Samhälle i veckan där vd:ar från fem privata återvinningsföretag ondgör sig över utredningens förslag om kommunalt insamlingsansvar. De menar att bostadsbolags, bostadsrättsföreningars och fastighetsägares valfrihet kring hur deras återvinningsinsamling ska se ut inskränks.  Så är det förstås inte, eftersom även vi kommunala bolag redan idag är en aktör på marknaden som erbjuder flexibla lösningar för hur förpackningar kan samlas in.

Två parallella insamlingssystem inte försvarbart
Vi bör däremot lyfta blicken från frågan om konkurrens och se till den totala miljöpåverkan. Vi bör också se frågan genom den enskilde medborgarens ögon. Det är varken miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att vi har två parallella insamlingssamlingssystem för hushållens avfall. Både miljön, samhällsekonomin och den enskilde medborgaren skulle tjäna på ett sammanhållet system.

Kommunerna har redan idag ansvar för allt hushållsavfall, vilket innebär att det redan finns utvecklad logistik för hämtning vid alla fastigheter, vilket lätt skulle kunna utvecklas så att även förpackningar hämtades. Det skulle vara naturligt och enkelt för de boende att samma bil som hämtar hushållssopor och matavfall även hämtade deras förpackningar. Det enskilda hushållets frekventa bilresor till och från återvinningsstationerna skulle också reduceras kraftigt.

Återvinningsföretagen behöver inte uppröras
Motståndarna till förslaget i avfallsutredningen är, förutom FTI som har ansvaret idag, även de privata återvinningsföretagen, men i det sammanhanget vill jag påminna om att utredningen talar om att ansvaret för förpackningsinsamling ska överföras till kommunerna från FTI. De talar inte om vilka som ska utföra jobbet. Tjänsterna kan fortfarande utföras av de företag som kommunerna upphandlar, vilket kan innebära att det i vissa kommuner kommer att ligga på kommunalt ägda företag och i andra kommuner på en eller flera privata aktörer – precis som för hushållssoporna idag. Alltså ingen anledning för återvinningsföretagen att uppröras så stort över förslaget.

Målet måste var minsta möjliga miljöpåverkan
Vårt gemensamma mål i branschen måste vara ett system som har minsta miljöpåverkan samtidigt som det är resurseffektivt och ger bra service till kommuninvånarna. Slutligen bör vi lyfta blicken från hushållsavfall och förpackningar och se på övrigt avfall som utgör en extremt mycket större andel av det totala avfallet. Här finns det ännu mer att ta tag i, precis som forskarna i debattartikeln i DN visar på, och det återkommer jag till i kommande blogginlägg.

Ikväll tänker jag titta på Kalla Fakta i TV4 som tar upp det växande problemet med stölder av koppar, vilket ibland får oerhört allvarliga och samhällsfarliga konsekvenser. Jag återkommer med reflektioner.

/Robert

tisdag 2 april 2013

Min påsk blev till ett lidande

Välkomna tillbaka från en förhoppningsvis trevlig och avkopplande påskledighet. För min egen del blev påsken varken så trevlig eller avkopplande som jag hade önskat. Jag åkte till Funäsdalen i torsdags och det kändes härligt att komma iväg för att njuta av säsongens sista skidåkningsdagar.

Trotsade goda råd från Göran Persson
I bilen på väg upp till fjällen pratade jag med Göran Persson, före detta statsminister, tillika ordförande i Scandinavian Biogas, som vi på SRV har en del att göra med. I slutet av samtalet pratade vi om vad vi skulle göra i påsk och jag berättade att jag var på väg upp till Funäsdalen. Göran påminde mig då bryskt (han är inte känd för att vara finkänslig) om att jag inte är någon ungdom längre och att jag nog borde hålla mig till de lätta, gröna backarna.

Två åk gick bra
Trots att det var en av landets tidigare statsministrar som gav mig goda råd så lydde jag inte hans råd den här gången. Redan första dagen gav jag mig ut i de svarta pisterna och det gick ju bra – i alla fall i två åk. I det tredje åket var jag dock ouppmärksam på ett litet stup, vilket gjorde att jag for rakt ut i luften och ner som en pannkaka. Det var en rejäl vurpa och jag skadade knät.

Gnälligt i bilen
Backen var mycket brant och det var problem för skotern att ta sig fram. För att underlätta transporten fick jag smärtlindring och mitt ben gipsades redan uppe i backen. Jag kom till sjukstugan i  Funäsdalen där de gjorde ytterligare några undersökningar innan jag slokörat fick meddela hustrun att vi måste avsluta semestern och åka hem mot Stockholm igen. Hon fick köra hela vägen med mig liggandes bredvid och jag tror inte att hon var jätteglad, för jag måste erkänna att jag nog gnällde och klagade en del under timmarna i bilen.

Påsk på lasarett
Långfredagen tillbringade jag på Karolinska sjukhuset i Solna och roligare har jag ju haft. Man kan säga att jag firade en riktigt ortodox långfredag med mycket lidande. I övrigt ingen jämförelse med Jesus :).  Efter diverse undersökningar och röntgen, klippte man upp gipset och skickade hem mig med kryckor, som jag får halta fram med tills det är dags för nya undersökningar. Inget brutet, men troligen något uttänjt ledband eller skadat korsband. 

Jonas slamsugare kom till min räddning
För övrigt är jag nu ytterligare stärkt i att man alltid kan lita på människor i avfalls- och renhållningsbranschen! Det var nämligen så att jag hade mycket svårt att ta mig ut från sjukhuset för egen maskin. Till min räddning kom då en trevlig, stor och stark 130-kilos kille som hjälpte mig. Vi hann presentera oss och prata lite under ”räddningsaktionen” och det visade sig att han var jobbade på Ragn-Sells. Tack slamsugare Jonas för hjälpen!

Vad ska jag säga till Göran P…?
Just nu sitter jag hemma och jobbar, men snart bär det av mot jobbet med kryckorna i baksätet på bilen. Under bilfärden ska jag fundera på vad jag ska säga till Göran Person nästa gång vi pratar om han frågar hur skidåkningen gick…


/Robert