lördag 26 mars 2011

Deponi

Vi i Sverige är bra på återvinning och återvinner nästan allt. Det som inte kan återvinnas eller förbrännas läggs på deponi. Färsk statistik från Avfall Sverige visar att vi i Sverige endast lägger en procent på deponi, jämför det med till exempel Bulgarien som endast återvinner en procent.

För oss på SRV innebär de minskade deponimängderna att vi har gott om deponiutrymme kvar för framtiden och inte behöver söka tillstånd för mer utrymme. Det känns naturligtvis bra, inte för att vi ska deponera mer, men det känns tryggt att vi har möjlighet att deponera det som ska deponeras.

Vissa saker måste nämligen läggas på deponi, saker som av olika anledningar inte är bra för miljön. Det kan vara asbest, eller möbler behandlade med bromerade flamskyddsmedel. En del möbler behöver vara behandlade för att inte vara lättantändliga vid eventuell brand.

Den sortens avfall behöver vi lägga på deponi och det har vi utrymme för många år framåt på vår avfallsanläggning Sofielund.

torsdag 17 mars 2011

Moraliskt dilemma

P4 Radio Stockholm var här igår och intervjuade mig och Peter Larsson, verkmästare på Sofielund, om den nya fattigdomen i Sverige. Vi svenskar matas dagligen med reportage från utvecklingsländer runt om i världen där människor står och river i sopor men det många är ovetande om är att det är likadant i vårt välfärdsland. Vi har till exempel nattgäster på vår anläggning som letar bland våra sopor för att hitta något att ta hand om eller äta.

Vi gör allt vad vi kan för att stänga dem ute med hjälp av stängsel, bevakning och larm på grund av att det inte är en säker plats för människor att vistas på när det är obemannat. Det finns till exempel risk att de skadar sig eller rentav blir sjuka. Men det är inte mycket vi kan göra. Bilar kan vi lyckas stänga ute men till fots kan de alltid hitta vägar in. Nattgästerna, som vi kallar dem, gör inte någon skada så det känns inte bra att mota bort dem men samtidigt känns det fel att låta människor leva på sopor.

Lösningen på detta samhällsproblem ligger framförallt inte på oss som avfallsbolag utan på regering och riksdag och ytterst på våra kommuner.

Peter Larsson, verkmästare på SRVs avfallsanläggning Sofielund

fredag 11 mars 2011

Förberedelser i händelse av kris


Plötsligt så har en hel vecka passerat och jag är tillbaka efter en trevlig sportlovsvecka i fjällen i Björnrike. Vi har haft ett extra möte med ledningsgruppen för att uppdatera vår krisberedskapsplan.

Det är viktigt att ett företag som vi har en plan vid händelse av kris. Vi är ett utsatt bolag där mycket som inte ska hända ändå kan hända. Brand, trafikolyckor av olika slag, andra olyckor där kunder eller medarbetare råkar illa ut är några exempel på saker som kan hända.

Det är mycket viktigt att vi är förberedda på sådana situationer och har en plan, för frågan är inte om det händer utan när det händer. I vår är det till exempel två år sedan vi hade en storbrand på vår avfallsanläggning Sofielund.

Jag har också haft presidiemöte med vår styrelses ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice ordförande där vi förberett styrelsemötet som är nästa torsdag.

torsdag 3 mars 2011

Sportlovsvecka i Björnriket

Förra veckan var intensiv och händelserik. Vi träffades i ledningsgruppen och diskuterade flera olika frågor, bland annat visar vårt preliminära bokslut ett överskott på knappt två miljoner något som är mycket bra med tanke på att förra året inleddes med svikande mängder avfall och minusresultat.

Vi diskuterade även våra kunders behov - hur vi ska tillmötesgå våra kunder och på vilket sätt. Vi har till exempel gjort en utredning kring våra återvinningscentraler som bland annat visar att vi behöver flytta på återvinningscentralen i Skogås på ett eller annat sätt först och främst för att öka säkerheten för våra kunder. Andra förbättringsområden var till exempel tydligare skyltning, öppettider och tydligt anvisade parkeringsfickor.

En annan mer synlig sak är vår webbplats som fick ett helt nytt utseende förra måndagen, helt i enlighet med vårt nya varumärke och vår strävan att bättre möta er kunder. Den stora förändringen förutom designen är att den utgår från dig som besökare vilket i korthet innebär att du som besökare hittar information utifrån din verklighet. Ta dig gärna tid att besöka den.

Den här veckan påbörjades utställningar av vårt förslag till gemensam avfallsplan på Södertörn som vi arbetat med under en längre tid. Utställningarna finns på respektive kommunhus så att du som invånare kan se förslaget och komma med synpunkter. Utställningarna pågår under hela mars månad.

Nu ska jag återgå till min semester i fjällen med familjen. I Björnriket i Vemdalen närmare bestämt.