fredag 19 november 2010

Vi ligger i framkant

Avfall Sverige hade höstmöte två dagar i denna vecka, vilket jag deltog i. En stor del av tiden ägnades åt att diskutera matavfall och biogas och det märks att vi ligger i framkant.

Statistik från branschorganisationen Avfall Sverige visar att 21 procent av matavfallet återvanns biologiskt förra året. Enligt riksdagens miljömål ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling 2010. Dessutom ska matavfall från livsmedelsindustrin återvinnas genom biologisk återvinning senast 2010.

Idag tar vi emot 10 000 årston matavfall från skolor och restaurangkök. 1 000 ton behandlas i den befintliga rötningsanläggning, som blir till fjärrvärme för bostadsområdet Skogås, resterande komposteras i ett slutet system.

Styrelsen har nu avsatt pengar för att bygga en förbehandlingsanläggning på vår återvinningsanläggning Sofielund. I förbehandlingsanläggningen blir matavfallet till en pumpbar lösning (substrat) som transporteras vidare för ytterligare behandling genom rötning och som därefter blir till biogas. Något som får positiva effekter på miljön, rötningen till biogas kommer vi inte utföra utan vi säljer substratet till de som är bäst på det, vi ska ägna oss åt vår kärnverksamhet nämligen att vara ledande på återvinningen av avfallet.

En del av projektet är att berätta om och marknadsföra våra planer för våra kommuninvånare, kunder, samarbetspartners och även våra konkurrenter. Vi är först i Stockholmsregionen med att bygga förbehandlingsanläggning av detta slag och det är vi stolta över. Håll utkik efter vår annons om förbehandlingsanläggningen som vi har i DN under december.