onsdag 23 maj 2012

Fest i dagarna tre!


För nästan exakt ett år sen tog vi under festliga former det första spadtaget för bygget av SRVs nya förbehandlingsanläggning för biogas ute på Sofielund i Gladö kvarn. Ni som regelbundet läser min blogg har kunnat följa arbetet, då jag lagt ut bilder på det framskridande bygget lite nu och då.
Teknikkonsultbolaget Grontmij har svarat för byggkonstruktion, projektering och projektledning av anläggningen. Bygget har gått enligt plan, ja, faktiskt bättre än planerat, med tanke på att vi hade en allvarlig brand ute på Sofielund i början av februari. Branden påverkade inte bygget direkt, men fick ändå konsekvenser i och med en viss oreda som oundvikligen rådde på Sofielund under några dagar. Lyckligtvis finns många personer med rejäl handlingskraft inom såväl SRV som hos vår samarbetspartner. Alla inblandade har utfört ett förstklassigt arbete, som inneburit att bygget har kunnat fullföljas i tid.
Nu är vi alltså redo att köra igång och det är äntligen dags att slå upp portarna till entréhallen! I morgon, torsdag den 24 maj, är det högtidlig invigning av den första förbehandlingsanläggningen i sitt slag i Mälardalsområdet. I samband med detta kommer de allra första bilarna att börja rulla in i hallen för att tömma Södertörns matavfall i förbehandlingsanläggningens mottagningsfickor. Jag gläder mig åt att vi nu kommer att medverka till att på sikt tillgodose behovet av biogas i Stockholmsregionen.
Anläggningen kommer att kunna ta emot 50 000 årston matavfall och förpackat livsmedelsavfall från hushåll, restauranger, butiker och livsmedelsindustri. Huvudsyftet med anläggningen är att öka återvinningen av matavfall och på så sätt bidra till att produktionen av biogas ökar.
Som om det inte vore nog med festligheter kommer SRV att medverka under Huddingedagarna, som går av stapeln i Sjödalsparken 26- 27 maj. I år kommer Huddinge kommun att ha hela 100 000 invånare, vilket firas under en hel festivalvecka. Huddingedagarna är en del av det här arrangemanget.

Vi har bjudit in grönsakskonstnär Yanan Li, som kommer att finnas med i vårt tält både lördag och söndag. Kom och upplev med vilken fantastisk skicklighet Yanan skapar konst av enkla rotfrukter och passa på att prova på själv! Vi bjuder även alla besökare på uppfriskande fruktsallad och berättar om hur ditt matavfall kan omvandlas till biogas.

 

Hjärtligt välkommen till SRVs tält under Huddingedagarna!
/Robert

onsdag 16 maj 2012

Rusning på ÅVC

I förra veckans blogginlägg skrev jag under rubriken ”Det ska vara lätt att göra rätt” om hur dagens system för insamling av avfall skulle kunna förbättras. Det dubbla ansvarsförhållandet är enligt min mening ineffektivt.

Jag har under veckan fått en kommentar från en läsare som håller med mig i sak – det ska vara enkelt att både sortera och lämna sopor. Kommentaren handlar mer specifikt om ett besök på en av våra återvinningscentraler söndagen den 13 maj, då servicen upplevdes som bristfällig.

Jag håller med dig; det är verkligen full fart på våra återvinningscentraler just i maj. Under maj passar många av oss på att rensa där hemma, städa trädgården m.m. och naturligtvis genererar allt detta massor av grovavfall och därför många vändor till återvinningscentralen. Just under helgerna är det av förklarliga skäl fler besök än under veckans övriga dagar, och till och från kan situationen under dagen te sig smått kaotisk.

Våra återvinningscentraler ska alltid vara bemannade med minst två personer. Jag har talat med ansvarig för ÅVC som bekräftar att så var fallet på den aktuella återvinningscentralen i söndags. Under vissa tider skulle det kunna vara befogat med personalförstärkning, men samtidigt vill jag framhålla att vi har att göra en avvägning av vad som är bäst för kunden i ett större perspektiv.  Driften av återvinningscentralerna finansieras av avfallstaxan. Vi vill hålla taxan så låg som möjligt, vilket innebär att vi måste se till effektiviteten och kan av den här anledningen inte låta topparna i besöksstatistiken avgöra antalet anställda.

Det bästa man som kund kan göra är att undvika de värsta rusningstiderna. Just nu pratar vi om att eventuellt utvidga öppettiderna på återvinningscentralerna, eftersom det skulle kunna vara ett sätt att sprida besöken och härigenom underlätta för kunderna. Ett annat sätt att underlätta är att förbättra skyltningen. Under juni månad kommer vi att göra en översyn av skyltningen på alla SRVs återvinningscentraler och nya skyltar kommer att finnas på plats under året.

Jag tackar för synpunkterna som jag fått och vill även tillägga att vi alltid är tacksamma för förbättringsförslag. Passar även på att påminna om öppettiderna på återvinningscentralerna nu i helgen.

Helgöppet ÅVC

Jag önskar alla en riktigt härlig helg!

/Robert

fredag 11 maj 2012

Det ska vara lätt att göra rätt


Förra veckan publicerade Aftonbladet min debattartikel som handlade om ansvarsförhållandena inom området avfallsinsamling. Ämnet är särskilt aktuellt just nu eftersom den av regeringen tillsatta särskilda utredare som jobbar med att göra en översyn av avfallsområdet ska lämna sin slutrapport den 3 september. Översynen handlar bland annat om just ansvarsförhållandet vad beträffar insamling och omhändertagande av hushållens avfall.
Dagens system för insamling av hushållsavfall består av två parallella delar. Vi har å ena sidan det vanliga kommunala systemet, där vi lämnar soporna i anslutning till bostaden, å andra det så kallade producentansvarssystemet, där vi lämnar förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna som finns här och var i kommunerna.

Producentansvaret

Tyvärr fungerar inte producentansvarssystemet som det var tänkt. Återvinningscontainrarna är ofta fulla, det är skräpigt och smutsigt runt om dem och dessutom ligger de ofta en bra bit bort från bostäderna. Det här innebär att många helt enkelt struntar i att återvinna och kastar istället en del av det återvinningsbara avfallet i de vanliga soporna, vilket är ett slöseri! En genomsnittlig soppåse består till cirka en fjärdedel av förpackningar och annat som borde återvinnas.

Dagens system är enligt min mening ineffektivt och otidsenligt. Om vi ska nå regeringens miljömål är det av yttersta vikt att vi får till ett insamlingssystem som fungerar i verkligheten. Varför ska vi behöva gå till en återvinningsstation för att lämna våra förpackningar och tidningar? Vi har ju redan ett fungerande insamlingssystem (där kommunen har det yttersta ansvaret) i direkt anslutning till våra bostäder. Ett system som enkelt kan anpassas för att även omfatta insamling av det återvinningsbara materialet. 

Sveriges miljömål

/Robert

fredag 4 maj 2012

Enkel sopsorteringUtanför tittar vårsolen blygt fram. Äntligen har den fått några dagar på sig att väcka naturen till liv igen. Valborgshelgen var härligt solig och varm, men nu är de nordliga vindarna tillbaks och väderexperterna varnar för fortsatt vinterkyla i stora delar av landet.

På tal om Valborg så läste jag i tidningen att valborgsfirandet blev stökigare än vanligt i Stockholm, vilket sannolikt hänger ihop med det fina vädret. Jag kan också konstatera att vädret var som klippt och skuret för grillfester. Under veckan som gått har jag varit ute och promenerat för att räkna in steg till SRVs stegtävling. Under promenaderna har jag även kunnat räkna in ett stort antal begagnade och övergivna engångsgrillar. Trist att se dem stå där och skräpa ner naturen. Hur svårt är det att göra sig av med sina sopor på rätt sätt? Engångsgrillar ska sorteras som grovavfall och lämnas på närmaste återvinningscentral Returen.

Stegtävlingen har inneburit ett uppsving vad beträffar motionsvanorna bland personalen här på SRV. Och jag hoppas att vi alla fortsätter att röra på påkarna även efter det att tävlingen är över, för vi mår som vi alla vet bättre av att röra på oss.  Med stegtävlingen gör vi även gott för andra, då varje steg innebär ett litet bidrag som ska komma utsatta barn till godo genom Rädda Barnens globala projekt EveryOne.

EveryOne

I dagens Aftonbladet hittar ni min senaste debattartikel, den här gången med rubriken ”Gör det enklare för folk att sortera sina sopor ”.  Regeringen tillsatte förra året en särskild utredare för att göra en översyn av avfallsområdet. Uppdraget ska redovisas senast i september i år. Mitt inlägg i Aftonbladet är ett försök att påverka avfallsutredningen i ”rätt riktning”. Läs gärna debattartikeln. Jag kommer även att återkomma i den här frågan i nästa veckas blogginlägg.  

Debattartikel Aftonbladet

/Robert