måndag 17 februari 2014

Mitt sista blogginlägg på SRV

Det här blir mitt sista blogginlägg, för i morse tog SRVs styrelse nämligen beslut om att säga upp mig från uppdraget som vd för SRV återvinning. Det känns tråkigt att behöva sluta och jag hade gärna fortsatt att vara vd. 

I sommar är det fem år sedan jag tillträdde och det har hänt oerhört mycket under de här åren, både i själva företaget och i branschen. Det känns bra att ha fått vara delaktig i den här starka utvecklingsfasen.

Som företrädare för ett av Sveriges största samhällsnyttiga avfallsbolag har jag varit aktiv i debatten om avfall och återvinning, framförallt i samband med avfallsutredningen. Det är viktiga frågor som har engagerat mig mycket och jag känner mig nöjd med att SRV har varit en stark röst i debatten.
Jag vill ta tillfället i akt och tacka branschkollegor, leverantörer, kunder och andra för de här åren. Men framförallt vill jag tacka de kunniga, kreativa och engagerade medarbetare som finns på SRV.
Jag vill tacka er alla för det vi tillsammans har åstadkommit till gagn för kommuninvånarna och våra övriga kunder. Det har varit spännande, intressant och lärorikt. Dessutom har det oftast varit riktigt kul.
Stort tack för mig.
/Robert

fredag 7 februari 2014

Stora sopberg efter OS

Återvinning upp i rök!  Så lydde rubriken på förstasidan på Dagens Samhälle igår. Artikeln beskriver hur vinst går före återvinning och kommunernas sopberoende ökar när deras energibolag ska matas med billigt bränsle. Det handlar om att avfall som kan återvinnas istället eldas upp.

Ni känner säkert igen åsikterna, bland annat från mig och boken Smarta Sopor. Tidningen Dagens Samhälle intervjuade mig för en tid sedan om boken. De blev då mycket intresserade av att gräva djupare i en av de frågorna jag har satt fokus på i boken, nämligen att efterfrågan på bränsle från värmeverken är en viktig förklaring till att återvinningen i Sverige inte utvecklas nu.

Att många värmeverk dessutom ägs av kommuner komplicerar bilden ytterligare. Många kommuner har gjort stora investeringar i avfallsförbränning samtidigt som de har mål som säger att avfallet ska återvinnas. Det känns bra att den här angelägna frågan fick så stort utrymme i Dagens Samhälle. Diskussionerna fortsätter garanterat.

Sopberg efter OS måste tas om hand miljöriktigt
Idag invigs OS i Sotji i Ryssland. Det har skrivits åtskilliga spaltkilometer om OS redan innan invigningen, men då har det handlat om annat än idrott. Intresset och känslan för att följa de här olympiska spelen känns inte lika stort efter alla de rapporter vi har fått. Det handlar om orättvisa och slavliknande arbetsförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, uteblivna löner, korruption, antigaylagar och mycket annat som är allt annat än bra,

Idag har det dessutom kommit rapporter om gigantiska sopberg efter byggandet av arenor och byggnader. Inte alls konstigt att ett så stort projekt som ett OS genererar stora mängder avfall, men de måste tas om hand på rätt sätt. Det finns nu uppgifter som säger att soporna har förgiftat dagvatten i floden som leder ner till en av OS-byarna. Flera journalister har rapporterat om problemen och efter det har all tillgänglighet till det största sopberget stoppats.

Jag hoppas förstås att rapporterna inte stämmer, men jag är inte förvånad. I stora delar av världen är avfallshanteringen undermålig, outvecklad och korrupt.

Jag hoppas att Ryssland tar sitt ansvar och att det stora sopberget kommer att tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det finns anledning att hålla ögonen på Ryssland även i den här frågan.

Trevlig helg/Robert

söndag 2 februari 2014

Positivt med nya upphandlingsregler


Som miljöföretag är det till exempel extra viktigt att kunna
lägga in krav på sådant som bidrar till att vi når
kommunernas och våra egna miljömål.
I mitten av januari antog Europaparlamentet nya EU-regler om offentlig upphandling . De nya reglerna ska öka kvaliteten när myndigheter köper eller hyr in varor eller tjänster. De ska också göra det lättare för små och medelstora företag att bjuda på kontrakt samt innebär strängare regler när man lägger ut jobb på entreprenad.

Myndigheterna kan nu kan lägga mer vikt vid kvalitet, miljöskäl, sociala frågor eller innovation samtidigt som de tar hänsyn till priset och kostnaderna under hela livscykeln. Detta tack vara det nya kriteriet om det "ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet" i tilldelningsprocessen. Det är positivt.
Som miljöföretag är det till exempel extra viktigt att kunna lägga in krav på sådant som bidrar till att vi når kommunernas och våra egna miljömål.

Den belgiske socialdemokraten Marc Tarabella har lett arbetet med upphandlingsreglerna  och han säger att: ”De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur och återigen sätta kvalitén i fokus”.

Direktivet träder i kraft i februari. Därefter har EU-länderna 24 månader på sig att skriva in reglerna i sina nationella lagar.

Avfallsförebyggande program
När vi ändå är inne på området direktiv, vill jag passa på att kommentera Sveriges första avfallsförebyggande program som har presenterats av Naturvårdsverket. Programmet har tagits fram utifrån EUs avfallsdirektiv som säger att alla medlemsländer ska ha ett avfallsförebyggande program.

Naturvårdsverket har valt att prioritera områdena mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall. Valet av prioriterade områden känns naturligt och stämmer väl överens med det vi också har fokus på.

Att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder innebär att påverka människors beteendemönster och vanor. Detta kräver kunskap, stort tålamod och långsiktighet. Vi är ju i allmänhet duktiga på att ta hand om avfall, men ett stort utvecklingsområde är just att komma tillrätta med de stora mängder avfall som vi genererar. Det är därför angeläget att ett rent avfallsförebyggande program har presenterats.

Textilåtervinning i utveckling
Lite mer om det prioriterade området textilier. För återanvändning av textilier finns flera olika möjligheter som är kända av många även om det fortfarande är en liten del av alla textilier som återanvänds. Varje svensk konsumerar mer än 15 kilo textilier per person och av dessa slängdes över hälften och bara tre kilo gick till återanvändning eller återvinning. Det finns alltså mycket att kvar att göra.

Textilåtervinning är ett nytt spännande utvecklingsområde som jag skrivit om tidigare här i bloggen. Att det är möjligt att återvinna textilier och göra nya textilfibrer och textilprodukter är fortfarande en ny vetskap för många. Metoderna är under utveckling och en industriell verksamhet är under uppbyggnad på Vargön. Vi förbereder vår egen verksamhet och insamling av material efter den utveckling som sker inom det här området.

Vi ses i bloggen om några dagar och däremellan kanske på Twitter.

 /Robert