tisdag 9 juli 2013

Mötesintensiv Almedalsvecka, omfattande brand och viktig avtalsskrivning

I lördags bröt återigen en stor brand ut på vår återvinningsanläggning Sofielund.  I söndags kom jag hem efter en arbetsvecka i Almedalen. Igår var sista dagen innan jag går på semester i fyra veckor. 

Avtal om framställning av fordonsgas
Gårdagen började med att jag undertecknade avtal med Scandinavian Biogas Fuel avseende samarbete om behandling av matavfall samt framställning av biogas och uppgradering till fordonsgas. Genom det här samarbetet kan vi få en biogasanläggning på vår återvinningsanläggning Sofielund. Det innebär att vi framöver inte bara kan ta hand om matavfall och göra det till slurry utan att även fordonsgas och biogödsel kan produceras på plats och vi sluter kretsloppet. Vi kommer allt närmare vår vision om att kommuninvånarna i våra ägarkommuner ska kunna tanka sina bilar med biogas som är gjord på deras eget matavfall.
Den här affären är så stor att vi självklart måste inhämta våra ägares syn på frågan och avtalen kommer att träda i kraft först efter det att våra ägarkommuner har godkänt avtalen.

Brand på Sofielund…igen…
Från avtalsbordet gick jag till mitt rum där flera möten väntade under dagen. Jag har redan under helgen haft täta kontakter från Visby med de personer på SRV som jobbat med brandfrågan. Nästan precis på dagen två månader efter att vi släckte den förra branden på vår återvinningsanläggning Sofielund var det dags igen. I lördags bröt en omfattande brand ut och det brinner fortfarande i bränslelagren på anläggningen. Läget är under kontroll, men släckningsarbetet kommer att pågå under resten av den här veckan.

Dessa återkommande bränder stör verksamheten och påverkar vår ekonomi och vi kommer att fortsätta och intensifiera det arbete som vi sedan tidigare har påbörjat för att se hur vi kan säkerställa att den här typen av bränder i största möjliga mån inte inträffar. Den här gången kan vi konstatera att det handlar om självantändning och inte en anlagd brand. Självklart ska vi försöka att eliminera alla slags brandorsaker och risker, men det är klart att jag ändå känner mig lättad att det inte var en anlagd brand, för det skulle ha känts särskilt oroande.

Tack till alla medarbetare för oplanerat helgjobb
Jag vill rikta ett STORT tack till alla de medarbetare som fick avbryta sina helgaktiviteter och semestrar för att på olika sätt ta hand om branden och dess konsekvenser. Det har handlat om arbetsledning, kontakter med räddningstjänsten, släckningsarbete, brandpatrullering, anmälan till Länsstyrelsen, informationsarbete och mycket annat som blir följder av en sådan här händelse.

Intressant och intensivt i Almedalen
Jag hade tänkt göra en sammanfattning av mina intryck och upplevelser efter en vecka i Almedalen, men det är ju som ni ser mycket annat som upptar dagens blogginlägg, så det blir en kortare summering än jag hade tänkt.

Jag kan sammafatta veckan med orden intressant och intensivt. Som jag skrev i mitt förra blogginlägg så hade jag många möten inbokade och en stor del av veckans timmar gick åt till möten med både politiker, företagsledare och opinionsbildare. Delar av ledningsgruppen var ju också på plats, vilket gjorde att det fanns fler som bevakade de seminarier som berörde frågor om avfall, återvinning, biogas, transporter och annat som har koppling till vår verksamhet. En lyckad vecka, där vi fick nya intryck och idéer samt möjlighet att lyfta blicken utanför vår egen verksamhet.

Siciliansk sophantering
Om några timmar börjar jag min semester med att åka med familjen till Sicilien för att njuta av sol och bad under en vecka. Vem vet, kanske blir det som på min semester i Turkiet förra året att jag hittar en sopåkare som jag kan prata med och kanske till och med åka en sväng med för att se hur avfallshanteringen går till i den här delen av Europa. ”Sophantering  på Sicilien” ger onekligen vissa associationer som möjligen är influerade av filmer och tv-serier, men även av rapportering i medier. Vi får se hur verkligheten stämmer med de bilder som målas upp i mitt huvud…

Ha en skön sommar!
Robert