torsdag 28 juni 2012

Twitter

En av de bästa sakerna med Sverige är vårt öppna samhälle. Precis som den demokratiska beslutsprocessen ska vara öppen och tillgänglig för alla ska också den offentliga diskussionen vara det. Ju fler som deltar och lyssnar, desto bättre. Som ni som följer min blogg vet deltar jag och SRV återvinning ganska ofta i diskussionen om avfalls- och miljöfrågor i tidningar och andra medier. På senare år har de sociala medierna på Internet blivit allt viktigare och jag har nu haft den här bloggen ett tag och har nu bestämt mig för att ta nästa steg och är sedan några dagar aktiv på Twitter.

Det kanske låter lite pretentiöst men jag ser mitt och SRVs deltagande i sociala medier som ett led i arbetet att skapa ett mer transparent näringsliv. Jag är knappast den förste, men å andra sidan inte heller den siste, företagsledaren som gör det. Särskilt i avfalls- och återvinningsbranschen, som har många kopplingar till politiken, är det viktigt att jobba så öppet som möjligt.


 Följ, gärna mig (SRVRobert) på Twitter, och glöm inte att höra av dig!


 /Robert

tisdag 26 juni 2012

Dåligt förslag om sophämtningen från Fastighetsägarna Stockholm


Sara Hassmark på Fastighetsägarna i Stockholm argumenterade i förra veckan på DN-Stockholm debatt för att kommunens ansvar att hämta hushållssoporna ska tas bort. Istället ska varje fastighetsägare själv välja en entreprenör som hämtar avfallet. Ett mycket dåligt förslag som skulle bli dyrt för fastighetsägare och hyresgäster. Dessutom skulle miljön ta skada. Jag försökte få in en replik på DN men de valde att ta en från ett av de politiska partierna så jag publicerar den här på bloggen istället.

/Robert 

Parallella insamlingssystem både dyrare och sämre för miljön, svar på Sara Haasmarks DN STHLM debatt den 15 juni.

Sara Haasmark på Fastighetsägarna argumenterar den 15 juni för att ytterligare urholka kommunernas ansvar för att hushållens avfall tas om hand på ett miljösmart och resurseffektivt sätt. Som en reaktion på avslöjandena om bristande avfallshantering hos det privata avfallsbolaget Sita föreslår hon att kommunernas ansvar och möjligheter att kontrollera sophanteringen ska försvagas ytterligare.

Det är helt fel väg att gå. Utspelet kommer dessutom i ett mycket känsligt läge med bara några månader kvar tills Avfallsutredningen ska lämna sitt förslag om hur hushållens avfallshantering kan förenklas, göras mer resurseffektiv och miljövänlig. Som ledare för ett återvinningsföretag med en stark känsla av samhällsansvar hoppas jag naturligtvis att utredningen landar i motsatsen till det Sara Haasmark föreslår; ett sammanhållet kommunalt ansvar för insamlingen av allt hushållsavfall.
Fördelarna är flera.

Genom ett samlat ansvar hos kommunen underlättar vi införandet av fastighetsnära insamlingssystem för allt hushållsavfall, också för tidningar och förpackningar som producenterna i dag ansvarar för. Det blir enklare för familjerna som slipper dagens ineffektiva system med överfulla insamlingsstationer.

Om allt avfall, också tidningar och förpackningar, lämnas i anslutning till bostaden, som är fallet med hushållssopor i dag, skapas ett rationellt och kostnadseffektivt system med klara miljöfördelar. Färre transporter med en enklare inlämning gör det både enkelt och smart för familjerna att bidra till att lösa klimatproblemen. Det blir också billigare för hyresgästerna och fastighetsägarna.

Vi kan dessutom åtgärda det välkända problemet överfulla insamlingsstationer, som bokstavligen vittnar om att de ansvariga producenterna i dag inte tar sitt ansvar. För varför ska konsumenten ta sitt, när det inte ens går att trycka in kartongen eller plastförpackningen genom det lilla hålet i den överfulla återvinningscontainern? Resultatet blir i stället att många slänger avfall som egentligen ska återvinnas i hushållssoporna.

Ett kommunalt ansvar innebär inget monopol. Givetvis ska kommunerna bestämma om hushållsavfallet ska samlas in av ett kommunalt avfallsbolag eller av en privat entreprenör. Kvalitetskraven och kontrollen ska vara hård. Men soporna ska samlas in av en aktör i varje område. Det är helt enkelt mer rationellt att en sopbil hämtar avfallet från alla hus i ett område än att tre olika gör det. Flera parallella insamlingssystem för är varken bra för miljön eller kostnadseffektivt. Det som behövs är istället ett samlat kommunalt ansvar för sophanteringen.

Robert Falck, VD för SRV återvinning på Södertörn

torsdag 21 juni 2012

Glad midsommar!Och så blev det passande nog sommar igen lagom till den ljusaste dagen på året och midsommar! Många går redan nu på semester medan andra väntar till juli eller augusti med att ta ledigt.

Visste ni förresten att tidigare inföll midsommarafton alltid den 23 juni - dagen före Johannes döparens dag? Det var 2003 som beslutade man att flytta Johannes Döpares dag till söndagen efter midsommardagen. Så nu infaller alltid midsommarafton på en fredag 19 juni-25 juni.

Efter denna korta och lite krångliga lektion i midsommar så vill jag passa på att avsluta mitt korta blogginlägg med att önska alla en solig och glad midsommar!

fredag 15 juni 2012

Biogas är bäst!

De allra vanligaste fordonsbränslena är idag bensin och diesel. Bensin- och dieseldrivna bilar släpper ut växthusgaser och föroreningar som inte är bra vare sig för miljön eller oss människor. En expertgrupp från världshälsoorganisationen WHO har konstaterat att dieselavgaser kan vara cancerframkallande. Biogas är däremot ett bränsle som inte ger upphov till några hälsoskadliga avgaser och heller inget nettoutsläpp av koldioxid.

Nu är vi redo att leverera slurry* för biogasframställning i stor skala.Nyheten om att SRVs förbehandlingsanläggning för biogas nu står klar har rönt stort intresse i media. Flera tidningar har redan skrivit om invigningen och fler inslag är på gång. Jag är självklart mer än glad men inte överraskad över att så många vill uppmärksamma en sådan god nyhet för Stockholmsregionen. Klicka på bilderna så får du upp artiklarna i läsbar storlek.

Mitt i Huddinge, 29/5 2012


DN, 28/5 2012


Nynäshamnsposten, 29/5 2012


Nättidningen Recycling

På måndag kommer barnprogrammet Bolibompa att göra ett inslag om förbehandlingsanläggningen och inom kort kommer även artiklar i SvD och Villaägaren.

Tänk att kunna göra fordonsbränsle av maten vi slänger! Tänk att en biogasbil kan köra mer än 1 kilometer på 1 kilo matavfall! Tänk att 1 000 bananskal kan driva en biogasdriven bil i nästan 100 km! Tänk att ditt matavfall är värdefullt för vår framtid!

 /Robert

* Matavfallet omvandlas i anläggningen till en pumpbar så kallad slurry. Slurryn transporteras sedan till rötningsanläggning för framställning av biogas.

tisdag 5 juni 2012

SRV + återvinning = SANT!
I morgon firar vi nationaldagen och de flesta av oss får ännu lite ledighet. Det var så sent som 1983 som den 6 juni fick sin status som nationaldag - tidigare kallades dagen för svenska flaggans dag. Sedan år 2005 är nationaldagen en arbetsfri helgdag, vi fick den i utbyte mot att annandag pingst förlorade sin status som helgdag. Ännu finns inga särskilda traditioner för hur vi firar nationaldagen, inte vad jag känner till i alla fall. Men jag vet att det anordnas många evenemang och festligheter runt landet och att många kommuner just den här dagen har en särskild ceremoni för att välkomna nya svenska medborgare.

Den här våren känns det som att helgdagarna har duggat tätt. Den sista tiden har även regndagarna duggat tätt – regn, rusk och relativt kyliga temperaturer har präglat den första sommarmånadens inledande dagar. Men ute på stan är det trots allt sig likt - de karakteristiska tjuten som ljuder från diverse ekipage ekar mellan husväggarna och vi får återigen bevittna den sanna glädjen från årets studentkull när de firar sin allra sista dag i skolan. Grattis till alla er!

Jag har nyligen läst i tidningen att en del avfallsföretag tydligen har blandat olika sorters sorterat avfall. Det är svårt att förstå vinsten i detta – det är vare sig ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Jag vill verkligen framhålla att SRV aldrig blandar sorterat avfall. Det kan ibland se ut som att vi faktiskt blandar ”hej vilt”, eftersom vi tömmer olika sorters avfall i en och samma bil. Men saker och ting förhåller sig inte alltid som man kan tro vid en första anblick.

För SRV återvinning är det en självklarhet att de ansträngningar våra kunder gör med att sortera sitt avfall inte ska vara förgäves. Vi jobbar för ökad återvinning och ni som är våra kunder kan känna er helt trygga med att vi tar emot och behandlar era sorterade sopor som just sorterat material.

Vi kommer framöver att producera några informationsfilmer och lägga ut på vår hemsida. Här kommer man att kunna se tömningen från ett annat perspektiv än det vanliga. Kommer man upp ett par meter från gatunivå blir det tydligt att en del bilar har två fack, vissa till och med fyra!  I tvåfacksbilarna hämtas både sorterat matavfall och restavfall - som alltså hamnar i olika delar av bilen. Och till er som har vår tilläggstjänst Sorterahemma kommer våra fyrfacksbilar, där de olika avfallsslagen alltså hamnar i fyra olika delar av bilen.

Jag önskar er alla en skön och trevlig nationaldag!

/Robert

PS Nationaldagen håller vi stängt på Returen/ÅVC

Öppettider Returen/ÅVC

fredag 1 juni 2012

Välkommen till framtiden!


Anläggningen invigdes av Helene Hellmark-Knutsson (s), ordförande, Mälardalsrådet.
och Daniel Dronjak Nordqvist (m), kommunstyrelsens ordförande Huddinge.

Vi har sedan två år tillbaks erbjudit villahushållen i Huddinge kommun möjligheten att sortera sitt matavfall separat via vår tilläggstjänst Sorterahemma. Från och med i år finns det även möjlighet för Huddingeborna att sortera sitt matavfall i ett separat matavfallskärl – den bruna tunnan. Matresterna förädlas genom vår försorg – fram till nu har det mesta komposterats och omvandlats till näringsrik jord. Men fortsättningsvis kommer såväl villahushållens matavfall som det som vi tar emot från t ex restauranger, storkök, och industrier att genomgå en helt annan typ av behandling.

I torsdags i förra veckan invigde vi SRVs nya förbehandlingsanläggning för matavfall. Det var en mycket lyckad dag som lockade många att komma och fira med oss. Äntligen kommer vi att kunna bidra till att produktionen av biogas ökar. I stockholmsregion råder det för närvarande brist på biogas, något som vi alltså kommer att råda bot på nu. I och med att förbehandlingsanläggningen står klar kommer matavfallet som vi tar emot att användas till biogasframställning. 

Pressmeddelande: Invigning av förbehandlingsanläggning


Yanan Li skapade utsökt grönsakskonst - här en rödbetsblomma.

Vi ville naturligtvis även fira tillsammans med allmänheten. SRV fanns därför på plats på Huddingedagarna under pingsthelgen. Vi bjöd på fruktsallad och våra gäster kunde beundra grönsakskonstnär Yanan Li skapa konst av enkla rotfrukter. Det var ett kul och välbesökt arrangemang med strida strömmar av besökare till SRVs tält. Vi hann med att servera ca 700 portioner fruktsallad – det var ett febrilt hackande av frukt i tältet! Vi fick även tillfälle att prata med många av våra kunder.  Det står helt klart att intresset för att återvinna matavfall är stort.

I början av den här veckan var jag på Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg. Det bjöds på ett fullspäckat program, vi fick bland annat lyssna på en presentation av utredaren som regeringen tillsatt för att göra en översyn av avfallsområdet. Översynen handlar bland annat om ansvarsförhållandet vad beträffar insamling och omhändertagande av hushållens avfall.

Som jag nyligen skrev här i bloggen är min personliga åsikt den att dagens insamlingssystem, med dubbelt ansvarsförhållande, är ineffektivt och otidsenligt (se mitt inlägg från den 11 maj). Det blev en livlig diskussion efter utredarens presentation. Flera inlägg var ganska skarpa och jag noterade att de allra flesta var av samma uppfattning som jag – varför ska vi behöva gå till en återvinningsstation för att lämna våra förpackningar och tidningar när vi redan har ett fungerande insamlingssystem i direkt anslutning till våra bostäder? Det befintliga systemet kan lätt anpassas till att även omfatta det återvinningsbara materialet.

/Robert

PS Från och med i höst kommer även villahushållen i Botkyrka kommun att kunna bidra till en ökad biogasproduktion.