fredag 29 april 2011

En avfallsresa på drygt 60 år

Jag har just lagt sista handen på boken, "Avfallsresan - SRV 62 år". Man kan tro att det enbart är en hyllningsbok till att SRV är 62 år och det är vi faktiskt men boken är så mycket mer.

Den handlar framförallt om den enorma utveckling vi dels gjort inom SRV, men i synnerhet inom avfallsbranschen under dryga 60 år.

Det är riktigt roligt att få vara med och ta fram en bok som jag tror kommer vara aktuell i många år framförallt för de som har ett intresse för avfall.

Alla anställda, styrelsen och fullmäktigeledamöter i våra ägarkommuner får ett eget exemplar av boken. Om du som läser bloggen önskar en egen bok är du välkommen att kontakta vår växel, i slutet av maj är den färdig och tryckt.

fredag 15 april 2011

Kraftig utveckling

Vi är ett av Sveriges tio största företag inom återvinning, oavsett om man mäter på omsättning, antal anställda eller volymer på avfall. Att vi är så stora är något som vi behöver bli bättre på att förmedla.

Den ledande position vi har förpliktigar att vi är med och tar ett stort ansvar för utvecklingen i vår bransch. Bygget av vår nya förbehandlingsanläggning är ett sådant exempel. Den 19 maj kl 09.30 tar vi det första spadtaget under festliga former och redan nästa vår räknar vi med att inviga anläggningen.

Vi befinner oss i en kraftig utvecklingsfas på SRV och har gjort det de senaste åren, det är inte bara bygget av anläggningen jag syftar på då utan även det faktum att vi är bland de första i landet att erbjuda Sorterahemma (att sortera ut förpackningar vid tomtgränsen).

Ett annat område är vår fordonspark, vi har köpt in 22 nya bilar på två år. På vår anläggning Sofielund ser vi över krossverksamheten och utreder om vi ska ta över den i egen regi för att kunna utveckla krosstekniken ännu mer. För att lära oss mer om krossar och metoder för det har vi haft några medarbetare som varit i USA och Norge för att se nya tekniker.

Sammanfattningsvis kan man säga att vi står i en historisk utvecklingsfas i vår 62-åriga historia. Ett ytterligare exempel är våra servicetjänster som växer kraftfullt och är uppskattat inte minst hos de kommunala bostadsbolagen Huge och Botkyrkabyggen för att nämna några.

Nästa vecka går vi in i påskveckan så jag vill redan nu passa på att önska er läsare här i bloggen en glad påsk, så hörs vi igen efter påsk.

fredag 8 april 2011

Besök på våra återvinningscentraler

I veckan har jag ägnat en av dagarna åt att besöka våra återvinningscentraler i Fittja, Skyttbrink, Flemingsberg och Salem. På till exempel Fittja ÅVC var det mycket folk och långa, ringlande köer för att komma in. Det märks att våra återvinningscentraler är uppskattade.

Jag noterade att vi måste börja titta på begränsningar på våra passerkort för återvinningscentraler. Det är framförallt mycket småföretagare som kommer och slänger skräp, vilket de förstås får göra, men de måste betala för det. Som det är nu sker det på bekostnad av våra hushållskunder. Alla privatpersoner betalar för möjligheten att slänga skräp på våra återvinningscentraler via sin taxa. Det blir snabbt fullt när företagen kommer med en skåpbil och slänger skräp som fyller en hel container.

En annan sak jag fick se var alla hål i staketen som klipps upp av nattliga besökare. Det är också ett stort problem som vi behöver ta tag i. Dels är det farligt att besöka vår återvinningscentral när den är obemannad och dels skapar det onödigt arbete för vår personal när de måste börja sin arbetsdag med att städa upp efter nattgästerna.

fredag 1 april 2011

Blivande miljöhjältar

I veckan har jag, precis som alla andra medarbetare, deltagit på vår interna miljöhjälteutbildning. Under förra året arbetade vi intensivt med vårt varumärke och vår nya grafiska profil som vi nu sjösätter internt.

Det var en mycket bra utbildning som bjöd på en eftermiddag med högt i tak och många diskussioner. Vi synliggjorde vad vi är bra på och sådant som vi självklart måste bli bättre på. 

Något jag tog med mig var att vi chefer måste bli bättre på att ta till oss medarbetares idéer och förbättringsförslag.