torsdag 23 februari 2012

Vårt kvalitetsarbete ger resultat - kunderna nöjdare

Idag känner jag mig riktigt glad och nöjd. Orsaken till det är resultatet av den kundundersökning som vi genomför varje år. Undersökningen visar att kundernas syn på SRV har förbättrats inom flertalet områden! I år fick vi ett NKI, nöjdkundindex, på 72 från våra hushållskunder och 70 från våra företagskunder. NKI från företagskunderna har förbättrats rejält jämfört med förra året då NKI var 64. Och för Sofielund ökade NKI från 71 förra året till 79 i år, vilket är mycket högt.  Ett genomsnittligt NKI för svenska företag i blandade branscher är 65 och med den vetskapen kan vi känna oss stolta över våra NKI-värden.

SRV Återvinning är kvalitetscertifierat och det innebär att alla i verksamheten jobbar systematiskt med kvalitetsförbättringar. Kundundersökningen visar att vårt arbete ger resultat och det känns tillfredsställande. Även om vi är nöjda med det sammantagna resultatet av kundundersökningen, så finns det kvar att göra inom vissa områden och nu jobbar vi vidare för att förbättra även dessa.

Ett stort tack till alla er kundersom har tagit er tid att svara på frågorna i vår undersökning. Ni hjälper oss genom det att göra saker bättre. Jag vill också rikta ett tack till alla medarbetare som har bidragit till det goda resultatet. Det är härligt att ha så många i företaget som engagerar sig för att vi ska vara professionella och jobba enkelt och tillsammas med kunderna för vår miljö på Södertörn.

onsdag 15 februari 2012

Kartläggning av landets avfallstaxor – SRV ligger bra till

SRV Återvinning har länge haft en av landets lägsta avfallstaxor. I  förra veckan kom en kartläggning från Avfall Sverige om avfallsavgifterna i Sverige. Avfall Sverige är den svenska branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning.  Det var riktigt positiva nyheter för både SRV och för alla våra kunder.

Efter att Avfall Sverige gått igenom avfallstaxorna i Sveriges 290 kommuner visade det sig nämligen att en genomsnittstaxa för ett villahushåll är 2 000 kr per år. För kommuner som har separat insamling av matavfall är den genomsnittliga årskostnaden 2 165 kr, att jämföra med SRVs motsvarande taxa som är 1 566 kr/år.

SRVs avgifter ligger alltså jämfört med detta under det svenska genomsnittet trots att vi vid årsskiftet höjde våra taxor enligt renhållningsindex. I avgiften till SRV ingår inte bara hämtning av hushållssopor utan även tillgång till våra nio återvinningscentraler, som vi kallar för Returen, samt våra mobila miljöstationer. I avgiften ingår också behandling av alla avfallsslag på återvinningsanläggningen Sofielund i Huddinge.

Undersökningen som Avfall Sverige har gjort visar också att det är något billigare med sophämtning i kommunal regi än att lägga den på entreprenad.

Läs gärna mer om våra nya taxor och om tilläggstjänster på vår hemsida www.srvatervinning.se/Privat/Din-sophamtning/

/Robert

fredag 10 februari 2012

Branden på Sofielund


I söndags eldhärjades vår återvinningsanläggning Sofielund i Huddinge. En kontorsbyggnad och en miljösorteringsbyggnad totalförstördes. Lyckligtvis så kom ingen person till skada och röken som utvecklades var inte giftig. Orsaken till branden är fortfarande oklar.

Vi i SRVs krisgrupp samlades snabbt ihop på söndagen och vi gick igenom händelseförloppet, såg över konsekvenserna av branden och framförallt genomförde åtgärder för att se till att verksamheten skulle kunna vara i drift redan på måndagsmorgonen. Alla medarbetare inom SRV fick även under söndagen och måndagsmorgonen personlig information av sin chef/arbetsledare om vad som hänt och hur detta skulle påverka deras jobb.

Vi kunde också enligt de snabbt utarbetade planerna köra på som vanligt och ta emot avfall direkt på måndag morgon, även om mottagningen i Vågen fram till lunch fick skötas manuellt då elen inte fungerade. Verksamheten fungerade alltså smidigt trots strömavbrott, eldhärjade byggnader och uppbrunna arbetskläder.

Redan idag finns baracker på plats på Sofielund med omklädningsrum, duschar och toaletter. Inom kort kommer även baracker med kontor och lunchrum att vara klara att användas.

Jag vill verkligen ta tillfället i akt att säga att jag är oerhört stolt och imponerad över alla medarbetare som hjälpt till för att få verksamheten att fungera igen så snabbt! Alla har ställt upp på ett föredömligt sätt och man kan verkligen säga att vi har löst det här enligt våra värdeord: Professionellt, Enkelt, Tillsammans!


//Robert

onsdag 1 februari 2012

Sophämtning i alla väder


Vädret är något som vi gärna pratar om och det är också en faktor som kan påverka SRVs dagliga jobb. Den här vintern har ju hittills varit rena västanfläkten jämfört med de två senaste vintrarna, men nu har kylan slagit till och snöoväder är i antågande mot Södertörn. Det är ju härligt med litet vinterkänsla, men jag hoppas förstås att det blir ”lagom” mycket vinter så att vi alla kan njuta av den och att sophämtningen dessutom fungerar.

När det snöar mycket händer det dock att sopkärlen står begravda i snövallar. Oplogade och hala vägar kan också försvåra framkomligheten för chaufförerna som sköter hämtningarna. Våra chaufförer jobbar i alla väder och gör alltid det bästa för att hämta kundernas sopor på utsatt tid, men ibland är vädergudarna starkare än chaufförernas vilja. Som kund kan du ganska enkelt förebygga uteblivna sophämtningar genom att till exempel skotta och sanda hämtningsvägen så att den blir is- och snöfri.

Håll koll på vår hemsida där vi meddelar om det är förseningar eller andra problem med sophämtningarna.

/Robert