söndag 2 februari 2014

Positivt med nya upphandlingsregler


Som miljöföretag är det till exempel extra viktigt att kunna
lägga in krav på sådant som bidrar till att vi når
kommunernas och våra egna miljömål.
I mitten av januari antog Europaparlamentet nya EU-regler om offentlig upphandling . De nya reglerna ska öka kvaliteten när myndigheter köper eller hyr in varor eller tjänster. De ska också göra det lättare för små och medelstora företag att bjuda på kontrakt samt innebär strängare regler när man lägger ut jobb på entreprenad.

Myndigheterna kan nu kan lägga mer vikt vid kvalitet, miljöskäl, sociala frågor eller innovation samtidigt som de tar hänsyn till priset och kostnaderna under hela livscykeln. Detta tack vara det nya kriteriet om det "ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet" i tilldelningsprocessen. Det är positivt.
Som miljöföretag är det till exempel extra viktigt att kunna lägga in krav på sådant som bidrar till att vi når kommunernas och våra egna miljömål.

Den belgiske socialdemokraten Marc Tarabella har lett arbetet med upphandlingsreglerna  och han säger att: ”De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur och återigen sätta kvalitén i fokus”.

Direktivet träder i kraft i februari. Därefter har EU-länderna 24 månader på sig att skriva in reglerna i sina nationella lagar.

Avfallsförebyggande program
När vi ändå är inne på området direktiv, vill jag passa på att kommentera Sveriges första avfallsförebyggande program som har presenterats av Naturvårdsverket. Programmet har tagits fram utifrån EUs avfallsdirektiv som säger att alla medlemsländer ska ha ett avfallsförebyggande program.

Naturvårdsverket har valt att prioritera områdena mat, textil, elektronik samt bygg- och rivningsavfall. Valet av prioriterade områden känns naturligt och stämmer väl överens med det vi också har fokus på.

Att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder innebär att påverka människors beteendemönster och vanor. Detta kräver kunskap, stort tålamod och långsiktighet. Vi är ju i allmänhet duktiga på att ta hand om avfall, men ett stort utvecklingsområde är just att komma tillrätta med de stora mängder avfall som vi genererar. Det är därför angeläget att ett rent avfallsförebyggande program har presenterats.

Textilåtervinning i utveckling
Lite mer om det prioriterade området textilier. För återanvändning av textilier finns flera olika möjligheter som är kända av många även om det fortfarande är en liten del av alla textilier som återanvänds. Varje svensk konsumerar mer än 15 kilo textilier per person och av dessa slängdes över hälften och bara tre kilo gick till återanvändning eller återvinning. Det finns alltså mycket att kvar att göra.

Textilåtervinning är ett nytt spännande utvecklingsområde som jag skrivit om tidigare här i bloggen. Att det är möjligt att återvinna textilier och göra nya textilfibrer och textilprodukter är fortfarande en ny vetskap för många. Metoderna är under utveckling och en industriell verksamhet är under uppbyggnad på Vargön. Vi förbereder vår egen verksamhet och insamling av material efter den utveckling som sker inom det här området.

Vi ses i bloggen om några dagar och däremellan kanske på Twitter.

 /Robert

Inga kommentarer: