torsdag 23 januari 2014

Arbetsgrupp kring avfallsutredningen


Till avfallsutredningen finns ett
stort antal remissvar. Nu tillsätts en
arbetsgrupp som ska utreda ytterligare.
Redan under sommaren 2011 fick Lars Ekecrantz uppdraget att leda avfallsutredningen som tillsattes av regeringen. Resultatet av utredningen lämnades till regeringen i början av september 2012. Utredningen föreslog bland annat kommunerna ska ta över insamlingen av förpackningar och tidningar från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), vilket är en fråga som bland annat vi på SRV har drivit.

Så blev det en sedvanlig remissrunda, varav vi på SRV var en av remissinstanserna. Resultatet av remissrundan visade, inte helt överraskande, på stor oenighet bland oss olika aktörer inom avfallsbranschen. Vi hoppades på en proposition till regering och riksdag redan under hösten 2012, men inget hände. Under våren 2013 fanns åter ett hopp om att en proposition skulle presenteras, Efter det har jag inte haft några förhoppningar att någon proposition skulle komma, även om det har cirkulerat en del rykten om detta.


Avfallsutredning i långbänk
Det gamla uttrycket ”dra i långbänk” är en bra beskrivning, men jag vet inte om någon ens har dragit i frågan. Snarare känns det som om utredningen har lags på hyllan, kanske till och med på is.

Igår kom det dock nya besked. Den här gången är det inte något rykte, utan nu har miljöminister Lena Ek presenterat att hon tillsätter en arbetsgrupp med representanter från olika departement för att titta närmare på förslagen i utredningen. Ek menar att det bland annat finns en del ekonomiska och rättsliga frågor som behöver utredas ytterligare.

Hoppas på konkreta politiska förslag
Att tillsätta en arbetsgrupp istället för att komma med en proposition känns inte tillfredsställande, men det är självklart positivt att det händer något överhuvudtaget. Det är bra om det faktiskt är så att det finns en vilja att ta tag i frågan från grunden och försöka få fram konkreta politiska förslag. Jag kan dock inte låta bli att vara en aning skeptisk.

Att tro att en proposition ska hinna blir klar innan riksdagen stänger för sommaren i juni känns inte realistiskt. När riksdagen öppnar igen i september har det varit riksdagsval och då tror jag inte att en kretsloppsproposition ligger så hög upp på dagordningen. Jag hoppas att jag har fel.

Nu ska jag gå igenom mina mail och förbereda morgondagen som bland annat innehåller ett frukostmöte för personalen, där vi kommer att presentera och prata om 2013 års ekonomiska resultat för företaget. Vi får också besök av vår företagshälsovård som ska prata om inomhusklimat – ett område som en del medarbetare har synpunkter på.

/Robert


Inga kommentarer: