fredag 7 februari 2014

Stora sopberg efter OS

Återvinning upp i rök!  Så lydde rubriken på förstasidan på Dagens Samhälle igår. Artikeln beskriver hur vinst går före återvinning och kommunernas sopberoende ökar när deras energibolag ska matas med billigt bränsle. Det handlar om att avfall som kan återvinnas istället eldas upp.

Ni känner säkert igen åsikterna, bland annat från mig och boken Smarta Sopor. Tidningen Dagens Samhälle intervjuade mig för en tid sedan om boken. De blev då mycket intresserade av att gräva djupare i en av de frågorna jag har satt fokus på i boken, nämligen att efterfrågan på bränsle från värmeverken är en viktig förklaring till att återvinningen i Sverige inte utvecklas nu.

Att många värmeverk dessutom ägs av kommuner komplicerar bilden ytterligare. Många kommuner har gjort stora investeringar i avfallsförbränning samtidigt som de har mål som säger att avfallet ska återvinnas. Det känns bra att den här angelägna frågan fick så stort utrymme i Dagens Samhälle. Diskussionerna fortsätter garanterat.

Sopberg efter OS måste tas om hand miljöriktigt
Idag invigs OS i Sotji i Ryssland. Det har skrivits åtskilliga spaltkilometer om OS redan innan invigningen, men då har det handlat om annat än idrott. Intresset och känslan för att följa de här olympiska spelen känns inte lika stort efter alla de rapporter vi har fått. Det handlar om orättvisa och slavliknande arbetsförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, uteblivna löner, korruption, antigaylagar och mycket annat som är allt annat än bra,

Idag har det dessutom kommit rapporter om gigantiska sopberg efter byggandet av arenor och byggnader. Inte alls konstigt att ett så stort projekt som ett OS genererar stora mängder avfall, men de måste tas om hand på rätt sätt. Det finns nu uppgifter som säger att soporna har förgiftat dagvatten i floden som leder ner till en av OS-byarna. Flera journalister har rapporterat om problemen och efter det har all tillgänglighet till det största sopberget stoppats.

Jag hoppas förstås att rapporterna inte stämmer, men jag är inte förvånad. I stora delar av världen är avfallshanteringen undermålig, outvecklad och korrupt.

Jag hoppas att Ryssland tar sitt ansvar och att det stora sopberget kommer att tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Det finns anledning att hålla ögonen på Ryssland även i den här frågan.

Trevlig helg/Robert

Inga kommentarer: